Danh sách tin tức
  15 quyển sách về thiền Phật giáo nên đọc
  23:03:00 11/11/2013
  Trong khi có nhiều dạng khác nhau của thiền tập, Phật giáo đã cung cấp phương thức đi vào nguyên tắc tâm linh căn bản.

  Thiền đang dần trở bên phổ biến trong thế giới ngày nay.

  Từ những căn phòng nhỏ cho đến căn phòng lớn, mọi người có thể thưc tập thiền để tập trung, bình thản và làm mới lại thân, tâm mình.

  Nhưng làm thế nào để có thể thiền tập. Những dữ liệu sau đây một mặt nào đó giúp cho những người sơ cơ bắt đầu thực tập thiền được bền bỉ.

  Trong khi có nhiều dạng khác nhau của thiền tập, Phật giáo đã cung cấp phương thức đi vào nguyên tắc tâm linh căn bản. Để giúp cho những ai quan tâm đến việc học thiền, tạp chí Huffington Post đã tham khảo các vị thầy Phật giáo danh tiếng về các cuốn sách có thể hữu ích về nội dung này.

  Sau đó tạp chí đã liệt kê 15 quyển sách về thiền tập cần được quan tâm. Trong 15 quyển sách này có quyển “Miracle of mindfulness” (Phép mầu của sự tỉnh thức) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư người Việt Nam

  Sau đây là 15 quyển sách được đề nghị nhiều nhất:

  Meditation (2).jpg

  Sách Loving - Kindness - Tác giả: Sharon Salzberg

  Meditation (3).jpg

  Sách Turning the mind into an ally - Tác giả: Pema Chordon

  Meditation (4).jpg

  Sách Not always so - Tác giả: Shunryu Suzuky

  Meditation (5).jpg

  Sách Miracle of mingfullness - Tác giả: Thich Nhat Hanh

  Meditation (6).jpg

  Sách 8 minute meditation - Tác giả: Victor Davich

  Meditation (7).jpg

  Sách How to meditate - Tác giả: Pema Chodron

  Meditation (8).jpg

  Sách Zen mind, begimner's mind - Tác giả: Shunryu Suzuky

  Meditation (9).jpg

  Sách Real happiness - Tác giả: Sharon Salzberg

  Meditation (10).jpg

  Sách Cutting through spiritual materialism - Tác giả: Chogyam Trungpa

  Meditation (11).jpg

  Sách Ending the still point - Tác giả: John Daido Loori

  Meditation (12).jpg

  Sách Quiet mind - Tác giả: Susan Piver

  Meditation (13).jpg

  Sách Meditation for beginners - Tác giả: Jack Kornfield

  Meditation (14).jpg

  Sách Meditation in plain Englisgh - Tác giả: John Daishin Buksbazen

  Meditation (15).jpg

  Sách The experience of insight - Tác giả: Joseph Goldstein

  Bảo Thiên dịch (theo Huffington Post)

   
  1