Danh sách tin tức
  Trung Quốc: Tăng Ni du học tại TP. Vũ Hán dự lễ tốt nghiệp
  17:17:36 24/07/2013
  Sáng ngày 27/6/2013, tại Trường đại học sư phạm Hoa Trung, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), đã tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp năm 2013 cho lưu học sinh quốc tế.

  Trong đợt tốt nghiệp này có 6 Tăng Ni sinh Việt Nam tốt nghiệp, trong đó có 2 vị Tiến sĩ: ĐĐ Thích Giác Thái - Tâm lý học; Sư cô TN. Tuệ Bổn - Giáo dục học; và 4 vị Thạc sĩ: ĐĐ. Thích Nhất Phước - Tâm lý học; ĐĐ. Thích Thanh Trường - Văn học cổ đại; ĐĐ. Thích Hạnh Tịnh - Giáo dục học; Sư cô TN. An Diệu - Giáo dục học.

  Được biết, năm nay trường đã cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho 6500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã hoàn tất chương trình và tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ , Tiến sĩ. Trong đó, 3280 sinh viên tốt nghiệp đại học và 3221 vị tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

  Dưới đây là một số hình ảnh lễ tốt nghiệp: