Danh sách tin tức
  • Tại Ngọa Vân, Pháp Loa cho xây bảo tháp Phật Hoàng (Phật Hoàng tháp) lưu giữ một phần xá lợi của ngài. Đến thời Lê Trung hưng (thế kỷ 18) tòa bảo tháp do Pháp Loa xây dựng bị đổ nát, năm 1707 thiền sư Giác Hưng, hiệu là Viên Minh cho trùng tu xây mới 
  • Những nhà sư nơi đây trước khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ ngồi trong tư thế thiền "hoa sen", cách ngồi bắt chéo chân và cứ thế hàng trăm năm sau, họ vẫn luôn ngồi như vậy.