Danh sách tin tức
  • Khoảng trống thông tin
    16:00:00 - 31/10/2014
    Vừa qua, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác thông tin trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.
  • Thói đời phù thịnh, ít phù suy vẫn tồn tại từ xưa đến nay, bởi vậy dân gian có câu “giậu đổ bìm leo”. Câu nói phê phán những kẻ nhân lúc người ta gặp điều không hay, khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo, hoặc đơm đặt chuyện bôi nhọ.
  • Sự phân hóa và chuyên biệt hóa báo chí cho phép nâng cao hiệu quả của các bài vở của báo chí, đài phát thanh và truyền hình, sử dụng các phương tiện hiện hữu với hiệu quả cao nhất.”
  • Đây là lớp tập huấn thuộc Dự án Xây dựng mô hình khai thác thông tin Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các điểm chùa Khmer trong tỉnh Sóc Trăng. 
  • Ngày 2/7/2013, báo chí đưa tin, đoàn xe mở đường hộ tống bảo vệ an ninh cho Nick Vujicic tại TPHCM đã bị xử phạt, còn đoàn xe làm việc tương tự ở Hà Nội thì không, vì không vi phạm.