Chi tiết tin tức

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI có hiệu lực

22:55:00 - 07/02/2018
(PGNĐ) -  Ngày 26 tháng 01 năm 2017, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký Quyết định số: 018/QĐ-HĐTS về việc ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII.

Căn cứ Quyết định số 83/BT của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng ngày 29/11/1981, về việc cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ mục 6 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII ngày 22/11/2017; Căn cứ công văn số 67/TGCP-PG ngày 19/01/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ, về việc phê chuẩn Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI; Căn cứ điều 71 chương XIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017 - 2022), gồm 13 chương, 71 điều.
 

Chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức phổ biến, triển khai Hiến chương GHPGVN được tu chỉnh lần thứ  VI đến các cấp Giáo hội, Tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.
 

PV

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin