Chi tiết tin tức

Danh sách thành viên HĐCM GHPGVN Đại hội IX

12:22:00 - 30/11/2022
(PGNĐ) -  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027). Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
————————————

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

 1. Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Trí Quảng
 2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
 3. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Giác Nhường
 4. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Dũng
 5. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Dương Nhơn
 6. Phó Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Hiển Tu
 7. Phó Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Thanh Từ
 8. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
 9. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Thanh Dục
 10. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Giác Quang
 11. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Viên Minh
 12. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Châu Ty
 13. Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Giác Giới
 14. Phó Thư ký: Hòa thượng Thích Như Niệm
 15. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường
 16. Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Huệ Tài
 17. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Hùng
 18. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Huệ Minh (TP.HCM)
 19. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Nhã
 20. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Nhật Quang
 21. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Quảng Hiển
 22. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giàu
 23. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Minh Thông
 24. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Thiện Thành
 25. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Tăng Nô
 26. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Huệ Minh (Tiền Giang)
 27. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Như Tước
 28. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Trí Thạnh
 29. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Như Tín
 30. Ủy viên Thường trực : Hòa thượng Thích Đức Thanh

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
______________________________________________________________

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

 

STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHĐƠN VỊ
1.Hòa thượng Thích Trí Quảng(Ngô Văn Giáo)1940TPHCM
2.Hòa thượng Thích Thanh Từ(Trần Thanh Từ)1924Lâm Đồng
3.Hòa thượng Thích Hiển Tu(Nguyễn Tấn Hưng)1925Tp. Hồ Chí Minh
4.Hòa thượng Thích Đức Nghiệp(Vũ Đức Nghiệp)1929Tp. Hồ Chí Minh
5.Hòa thượng Thích Giác Nhường(Phạm Sáu)1937Tp. Cần Thơ
6.Hòa thượng Thích Thanh Dũng(Nguyễn Văn Dũng)1932Bắc Ninh
7.Hòa thượng Thích Thanh Dục(Trần Xuân Dục)1927Thái Bình
8.Hòa thượng Thích Giác Tường(Nguyễn Văn Khảm)1931Tp. Hồ Chí Minh
9.Hòa thượng KHANH ĐEK KÔ(Chau Ty)1941An Giang
10.Hòa thượng AGGAJÀTI(Dương Nhơn)1930Sóc Trăng
11.Hòa thượng Danh Pol(Danh Pol)1938Kiên Giang
12.Hòa thượng Thích Huệ Thông(Đào Văn Lý)1935Bình Dương
13.Hòa thượng Thích Thiện An(Lê Văn Ơn)1927Đồng Tháp
14.Hòa thượng Thích Minh Chánh(Trương Đức Tài)1926Đồng Nai
15.Hòa thượng Thích Như Thọ(Đinh Công Quế)1930Tp. Đà Nẵng
16.Hòa thượng SANGHASUNDARO(Sơn Tơn)1939Trà Vinh
17.Hòa thượng Thích Thiện Thông(Ông Tấn Phát)1941Trà Vinh
18.Hòa thượng Thích Trí Tịnh(Lâm Đình Đào)1925Bà Rịa – Vũng Tàu 
19.Hòa thượng Thích Tâm Từ(Huỳnh Văn Tức)1929Bình Dương
20.Hòa thượng Thích Giác Ngộ(Nguyễn Xuân Cò)1941Lâm Đồng
21.Hòa thượng Thích Tâm Thủy(Nguyễn Phước Truyền)1931Phú Yên
22.Hòa thượng NƯ SÓC VANH(Chau Sưng)1945An Giang
23.Hòa thượng Viên Minh(Nguyễn Hữu Tặng)1945Tp. Hồ Chí Minh
24.Hòa thượng Thích Giác Chí(Sử Thế)1936Đak Lak
25.Hòa thượng Thích Giác Trí(Trần Nguyên Hoán)1927Bình Định
26.Hòa thượng Thích Trí Giác(Nguyễn Ngọc Anh)1934Bình Định
27.Hòa thượng Thích Liễu Giải(Võ Ngọc Anh)1937Bình Định
28.Hòa thượng Thích Từ Thông(Nguyễn Văn Sáu)1929Tp. Hồ Chí Minh
29.Hòa thượng Thích Giác Quang(Hồ Trọng Đinh)1943Thừa Thiên Huế
30.Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh(Nguyễn Văn Dùng)1939Tp. Hồ Chí Minh
31.Hòa thượng Thích Như Niệm(Lê Văn Tam)1942Tp. Hồ Chí Minh
32.Hòa thượng Thích Nhật Quang(Lê Quang Nhựt)1943Đồng Tháp
33.Hòa thượng Thích Huyền Thông(Cao Quốc Bửu)1935Kiên Giang
34.Hòa thượng KESAPANNHA(Trần Nhiếp)1928Kiên Giang
35.Hòa thượng Thích Giác Giới(Nguyễn Văn Mẹo)1939Vĩnh Long
36.Hòa thượng RAKKHITA DHAMMO(Thạch Huôn)1944Sóc Trăng
37.Hòa thượng Thích Thông Nghiêm(Phạm Văn Bình)1943Tây Ninh
38.Hòa thượng Thích Chánh Quang(Trần Văn Cầm)1945Kon Tum
39.Hòa thượng Thích Giác Dũng(Trần Văn Rành)1942An Giang
40.Hòa thượng Thích Minh Hồng(Lê Văn Hoàng)1944Sóc Trăng
41.Hòa thượng Thích Huệ Thường(Nguyễn Đình Hiền)1937Tp. Đà Nẵng
42.Hòa thượng Thích Quảng Thiện(Nguyễn Văn Hai)1938Khánh Hòa
43.Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm(Mạc Văn Khoa)1941Khánh Hòa
44.Hòa thượng Thích Hạnh Lạc(Nguyễn Huỳnh)1946Quảng Ngãi
45.Hòa thượng Thích An Điền(Võ Đương)1935Quảng Ngãi
46.Hòa thượng Thích Huệ Tấn(Nguyễn Kim Long)1944Bến Tre
47.HT. Padumathera(Lý Sa Muoth)1948Bạc Liêu
48.HT. Sadhamathera(Hữu Hinh)1947Bạc Liêu
49.HT. Thích Như Tín(Huỳnh Thứu)1945Tp. Hồ Chí Minh
50.HT. Thích Trí Thạnh(Trần Quang Nghệ)1943Gia Lai
51.HT. Thích Minh Chơn(Nguyễn Tấn Lập)1946Tp. Hồ Chí Minh
52.HT. Thích Thanh Nhã(Đỗ Văn Mâu)1950Hà Nội
53.HT. Thích Giác  Hoa(Huỳnh Văn Tư)1950Cần Thơ/Nguyên Phó Bts/CM Bts.
54.HT. Thích Lưu Hòa(Trần Đức Phú)1937TT- Huế/CM Bts
55.HT. Thích Chơn Tế(Bùi Văn Thắng)1938TT- Huế/CM Bts
56.HT. Thích Quang Nhuận(Trần Đình Vĩnh)1946TT- Huế/CM Bts
57.HT. Thích Chơn Hương(Trần Đình Thiển)1946TT- Huế/CM Bts
58.HT. Thích Đức Thanh(Nguyễn Thành Mãn)1943TT- Huế/Trưởng Bts
59.HT. Thích Huệ Tài(Nguyễn Văn Ly)1947An Giang
60.HT. Thích Thiện Hỷ(Trương Văn Vui)1946An Giang
61.HT. Thích Bửu Thành(Huỳnh Kim Điểu)1940An Giang
62.HT. Thích Quảng Hiển(Mai Văn Hậu)1943Bà Rịa -Vũng Tàu/ Trưởng Bts
63.HT. Thích Giác Tùng(Nguyễn Văn Tư)1945Bà Rịa -Vũng Tàu/ CM Bts/ Khất sĩ
64.HT. Thích Như Thị(Phạm Tịnh Thủy)1941Bà Rịa Vũng Tàu
65.HT. Thích Nhật Quang(Đỗ Văn Hoài)1943Đồng Nai
66.HT. Thích Giác Quang(Đàm Hữu Phước)1947Đồng Nai/UVHĐTS, Phó Bts
67.HT. Thích Huệ Chí(Phan Văn Nhị)1942Đồng Nai/Ủy viên TT/CM Bts
68.HT. Thích Thiện Đạo(Nguyễn Thiện Đạo)1943Đồng Nai/ Cố vấn Bts
69.HT. Thích Trí Viên(Võ Sơn)1949Đà Nẵng/ CM Bts
70.HT. Thích Pháp Cao(Nguyễn Văn Quýt)1951Đà Nẵng/ CM Bts
71.HT. Thích Thiện Phương(Lê Văn Thắng)1944Đồng Tháp/CM Bts
72.HT. Thích Phước Thông(Nguyễn My Rong)1948Đồng Tháp/CM Bts
73.HT. Thích Giác Dũng(Võ Chí Phước)1947Khánh Hòa/CM Bts
74.HT. Thích Nguyên Quang(Trần Văn Hồng)1949Khánh Hòa/ Phó Bts
75.HT. Thích Minh An(Võ Minh An)1947Lâm Đồng/ Phó Bts
76.HT. Thích Minh Chiếu(Tô Văn Thái)1937Lâm Đồng/ Phó Bts
77.HT. Thích Thái Thuận( Võ Viễn)1948Lâm Đồng/Phó Bts
78.HT. Thích Thiện Huệ(Nguyễn Văn Điệt)1951Long An/ CM Bts
79.HT. Thích Giác Giàu(Huỳnh Văn Cư)1948Hậu Giang
80.HT. Thích Thanh Hùng(Nguyễn Văn Đức)1941TPHCM (TƯ)
81.HT. Thích Huệ Minh(Trương Văn Minh)1949TPHCM (TƯ)
82.HT. Thích Minh Thông(Nguyễn Văn Thái)1945TPHCM
83.HT. Hộ Chánh(Phạm Văn Thiện)1949TPHCM
84.HT. Thích Thanh Sơn(Nguyễn Văn Bằng)1929TPHCM
85.HT. Thích Huệ Văn(Nguyễn Văn Chủng)1949TPHCM
86.HT. Thích Thiện Thành(Võ Ngọc Yên)1943Quảng Nam
87.HT. Tăng Nô(Viniya Tharo)1942Sóc Trăng
88.HT. Thom mas Thê(Hồng Kim Phuông)1934Sóc Trăng
89.HT. Sathispalo(Thạch Sách)1948Sóc Trăng
90.HT. Kim Rê Nê 1951Sóc Trăng
91.HT. Thích Trí Phát(Cao Văn Chương)1946Sóc Trăng
92.HT. Thích Trí Huệ(Dương Văn Mẫu)1947Sóc Trăng
93.HT. Thích Huệ Minh(Huỳnh Ngọc Anh)1950Tiền Giang/ Trưởng Bts
94.HT. Thích Huệ Tâm(Nguyễn Văn Luông)1941Tiền Giang/CM Bts
95.HT. Thích Đạt Quảng(Ngô Văn Dậu)1930Tiền Giang/ CM Bts
96.HT. Thích Như Tước(Nguyễn Như Tước)1947Vĩnh Long/ Trưởng Bts
97.HT. Thích Phước Tú(Trương Quốc Tuấn)1947Vĩnh Long/ CM Bts
98.HT. Thích Lãng Huỳnh(Phạm Nam)1945TPHCM
99.HT. Thích Nhựt Phát(Hồ Khắc Dũng)1940Bình Phước
100.HT. Thích Thanh Lương(Đặng Thanh Lương)1949Nam Định
101.HT.Thích Thanh Nghị(Nguyễn Văn Vở)1951Nam Định
102.HT. Thích Lệ Linh(Đặng Văn Dũng)1947Bến Tre/UV HĐTS
103.HT. Thích Lệ Đức(Trần Văn Thuận)1943Bến Tre/ Trưởng ban HDPT Bts/CM Bts
104.HT. Thích Ấn Chánh(Nguyễn Văn Lịnh)1948Bình Thuận/CM Bts
105.HT. Thích Giác Minh(Nguyễn Thái Hòa)1940Bình Thuận
106.HT. Thích Giác Sơn(Tiêu Đình Tuấn)1945Bình Thuận/Phó Bts
107.HT. Thích Minh Trí(Đặng Ngọc Thanh)1941Bình Thuận
108.HT. Thích Trí Thắng(Lê Quang Phương)1947Quảng Ngãi
109.HT. Thích Huệ Đạt(Lê Nguyện)1942Quảng Ngãi
110.HT. Thích Trừng Nghị(Đặng Công Dung)1941Quảng Ngãi
111.HT. Thích Thiện Xuân(Nguyễn Tấn Sinh)1947Thiên Thai tông
112.HT. Thích Minh Nhuần(Trần Đình Sơn)1946Kiên Giang/ Khất sĩ

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
 • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
 • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
 • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
 • Đôi dòng xúc cảm
 • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
 • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
 • Em nên đi tu hay lấy chồng?
 • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
 • Bình an giữa cuộc đời
 • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin