Chi tiết tin tức

TT.Thích Chân Tính : Trong cuộc sống ai cũng khổ

08:42:00 - 12/10/2013
(PGNĐ) -  Đó là bài giảng " Quên quá khứ đi để sống" do TT.Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoàng Pháp giảng. Ngài nói " sống trong cuộc đời này không ai tránh được cái khổ . Thân có bốn cái khổ như : "Sanh, Lão, Bệnh , Tử" khổ. Tâm cũng có khổ như cầu không được khổ, oán ghét nhau khổ vv... Qua bài giảng Thượng tọa muốn nói tới cái khổ ở đời nên chúng ta phải biết buông xả tu tập để chuyển đổi cảnh giới lên những thế giới hết khổ mà đặc biệt Ngài hướng cho mọi người hướng về thế giới Tịnh Độ Mời Nghe Pháp :  Quên quá khứ đi để sống
 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin