Chi tiết tin tức

Video: Nghe Thuat Song - Phap Su Tinh Khong

08:50:00 - 01/06/2014
(PGNĐ) -  "Nghệ thuật sống" được trích trong tập sách " Pháp nhũ" của Hòa thượng Tịnh do Đại đức Thích Nguyên Tạng chuyển ngữ, tác phẩm này do tu viện Quảng Đức thực hiện...

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin