Chi tiết tin tức

Hoa Thiền ( Bài thơ đọc thuận nghịch)

13:46:00 - 14/11/2013

Thiền môn cảnh ấy chốn vinh an

Huyền ý chuyển thơ quyện gió ngà

Thiện phúc hương đàn hoa nở rộ

Duyên nhân sắc hạnh nụ xen đan

Cúc giò tươi nhụy thơm thơm huệ

Liên đóa thắm đài ngát ngát lan

Vị quả thêm tăng hòa pháp đạo

Truyền lưu kệ chắp nghĩa ân ban.

 

Ngày 06-09-2013

TK: Thanh Thọ

Chùa Linh Sơn, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin