Chi tiết tin tức

Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa (2)

07:25:00 - 24/09/2014
(PGNĐ) -  Nếu bạn thật sự không nói dối trá thì bạn gọi trời, trời liền đáp; bạn gọi đất, đất trả lời.

 

tuyen-hoa-phapbao.org

Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là lòng ích kỷ.

Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự chẳng thành; dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng.

14

Phật pháp sâu rộng như biển lớn:

Phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được.

15

Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả. Chớ tùy tiện hủy báng, chửi rủa người khác.

16

Nếu bạn hiểu (giác ngộ)

thì chuyện gì cũng là ý của tổ sư. Nếu bạn không hiểu thì chuyện gì cũng tức tối, nóng giận.

17

Nếu tinh đầy đủ, bạn chẳng cảm thấy lạnh; nếu khí đầy đủ, bạn chẳng thấy đói;

nếu thần đầy đủ, bạn chẳng buồn ngủ. Tinh, khí, thần (theo Ðạo giáo)

gọi là Tam Bảo. Lý này cũng tương tợ như Phật Pháp Tăng của nhà Phật.

18

Hễ ai không nổi nóng tức giận

thì người ấy sẽ tương ưng với đạo lý Phật dạy, và sẽ thành Phật rất dễ dàng.

19

Nếu bạn thật sự không nói dối trá thì bạn gọi trời, trời liền đáp; bạn gọi đất, đất trả lời.

20

Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ,

không tự lợi, không nói dối: Ðây là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất.

21

Bạn nên làm long tượng (đại nhân tài) trong pháp môn; chớ nên làm chuột nhắt trong đạo pháp.

22

Học Phật thì cần phải học lòng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác.

Chẳng nên sinh lòng so sánh, hơn thua, chẳng nên cùng người tranh chấp cãi vã.

Thực hiện: Ban Biên Tập Pháp Bảo

Nguồn: Theo Pháp Bảo

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin