Chi tiết tin tức

Danh sách ủy viên HĐTS GHPGVN Đại hội IX

12:26:00 - 30/11/2022
(PGNĐ) -  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027). Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

_______________________________ 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

STTPHÁP DANHCHỨC VỤ
1.HT. Thích Thiện Nhơn

 

Chủ tịch Hội đồng Trị sự;

Trưởng ban Tăng sự TƯ.

2.HT. Thích Thiện Pháp

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS;

Trưởng ban Kiểm soát TƯ;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ.

3.HT. Thích Thanh Nhiễu

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ.

4.HT. Thích Giác Toàn

 

Phó Chủ tịch HĐTS;

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

5.HT. Thích Thiện TâmPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

6.HT. Thạch Sok XanePhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ.

7.HT. Thích Gia QuangPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ;

Viện trưởng Phân Viện NCPHVN tại Hà Nội.

8.HT. Thích Bảo NghiêmPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ.

9.HT. Thích Quảng TùngPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ.

10.HT. Thích Thiện TánhPhó Chủ tịch HĐTS
11.HT. Thích Quảng HàPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát TƯ.

12.HT. Thích Thanh Quyết

 

Phó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ;

Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội.

13.HT. Thích Khế ChơnPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ.

14.HT. Thích Quảng XảPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ.

15.HT. Đào NhưPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ;

Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

16.TT. Thích Đức ThiệnPhó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS;

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

17.HT. Thích Thiện ThốngPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ.

18.HT. Thích Thanh ĐiệnPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ.

19.HT. Thích Huệ TríPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó  Trưởng ban Tăng sự TƯ.

20.HT. Thích Huệ ThôngPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng ban Pháp chế TƯ.

21.TT. Thích Thanh PhongPhó Chủ tịch HĐTS;

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ.

22.HT. Thích Tánh NhiếpPhó Chủ tịch HĐTS;

Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ;

Đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào.

23.TT. Thích Thanh TuấnPhó Tổng Thư ký, Chánh VP1 TƯ.
24.TT. Thích Phước NguyênPhó Tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ.
25.HT. Thích Thọ LạcỦy viên Thường trực;

Trưởng ban Văn hóa TƯ.

26.HT. Thích Lệ TrangỦy viên Thường trực

Trưởng ban Nghi lễ TƯ.

27.HT. Thích Bửu ChánhỦy viên Thư ký;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ.

28.HT. Danh LungỦy viên Thư ký
29.TT. Thích Thanh HuânỦy viên Thư ký;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

30.TT. Thích Minh QuangỦy viên Thư ký;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ.

31.TT. Thích Minh NhẫnỦy viên Thư ký;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTTT TƯ.

32.HT. Thích Thanh ĐạtỦy viên Thường trực
33.HT. Thích Tâm Đức

(Tp.HCM)

Ủy viên Thường trực,

Phó Viện trưởng Thường trực Viện NCPHVN.

34.HT. Thích Hải ẤnUỷ viên Thường trực,

Viện trưởng Học viện Học viện PGVN tại Huế.

35.HT. Danh ĐổngỦy viên Thường trực
36.HT. Thích Thiện ĐứcỦy viên Thường trực
37.HT. Thích Thanh ChínhỦy viên Thường trực
38.HT. Thích Nguyên PhướcỦy viên Thường trực
39.HT. Thích Thiện TấnỦy viên Thường trực
40.HT. Thích Nhựt TấnỦy viên Thường trực
41.HT. Thích Giác LiêmỦy viên Thường trực
42.HT. Thích Thanh PhúcỦy viên Thường trực
43.HT. Thích Minh ThànhỦy viên Thường trực
44.TT. Thích Truyền CườngỦy viên Thường trực
45.TT. Thích Minh HiềnỦy viên Thường trực
46.TT. Thích Nguyên ThànhỦy viên Thường trực
47.TT. Thích Minh NghiêmỦy viên Thường trực;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội TƯ.

48.HT. Thích Huệ PhướcỦy viên Thường trực;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ.

49.HT. Thích Thanh HiệnỦy viên Thường trực
50.HT. Thích Minh BửuỦy viên Thường trực
51.TT. Thích Phước NghiêmỦy viên Thường trực;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ

52.TT. Thích Tâm Đức (VP1)Ủy viên Thường trực
53.TT. Thích Nhật TừỦy viên Thường trực;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ

54.TT. Thích Phước ĐạtỦy viên Thường trực
55.TT. Thích Quảng TuấnỦy viên Thường trực;

Phó ban Hướng dẫn Phật tử TƯ (Phân ban dân tộc thiểu số)

56.TT. Thích Bình TâmỦy viên Thường trực
57.TT. Lý ĐứcỦy viên Thường trực
58.TT. Thích Huệ KhaiỦy viên Thường trực
59.ĐĐ. Thích Nguyên ChínhỦy viên Thư ký;

Phó VP1 TƯ

60.NT. Thích Đàm LanỦy viên Thường trực,

Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TƯ.

61.NT. Thích Đàm ThànhỦy viên Thường trực
62.NT. Thích Nữ Như ThảoỦy viên Thường trực
63.NT. Thích Đàm KhoaỦy viên Thường trực;

Phó Trưởng ban Từ thiên Xã hội TƯ

64.NT. TN  Nhật KhươngỦy viên Thường trực;

Trưởng Phân ban Ni giới TƯ

65.NS. Thích nữ Hòa LiênỦy viên Thường trực, Thư ký VP2TƯ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

 

1. Tỉnh An Giang: 05 chính thức

STTPHÁP DANH/ THẾ DANHCHÍNH THỨC
1.HT. Thích Thiện Thống

(Nguyễn Văn Linh)

Chính thức
2.HT. Chau Sơn Hy

(Chau Sơn Hy)

Chính thức
3.HT. Danh Thiệp

(Danh Thiệp)

Chính thức
4.HT. Chau Cắc

(Chau Cắc)

Chính thức
5.TT. Thích Viên Quang

(Huỳnh Tuấn Dũng)

Chính thức

 

2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 05 chính thức

6.HT. Thích Huệ Trí

(Đào Tá)

Chính thức
7.TT. Quách Thành Sattha

(Quách Thành Sattha)

Chính thức
8.TT. Thích Giác Trí

(Phan Vĩnh Phong)

Chính thức
9.TT. Thích Minh Hạnh

(Nguyễn Thanh Tâm)

Chính thức
10.TT. Thích Nhuận Nghĩa

(Trần Ngọc Hơn)

Chính thức

 

3. Tỉnh Bạc Liêu: 03 chính thức

11.TT. VUDDHÀPACÀYAKO

(Tăng Sa Vong)

Chính thức
12.TT. Thích Giác Nghi

(Phan Tín Huy)

Chính thức
13.TT. Thích Phước Chí

(Trần Đức Hoàng)

Chính thức

 

4. Tỉnh Bắc Giang: 02 chính thức

14.TT. Thích Thiện Văn

(Nguyễn Long Biên)

Chính thức
15.NS. Thích Đàm Thuấn

(Nguyễn Thị Liên)

Chính thức

 

5. Tỉnh Bắc Kạn: 01 chính thức

16.Đ.Đ. Thích Giác Như

(Hải Hòa)

Chính thức

 

6. Tỉnh Bắc Ninh: 02 chính thức

17.HT. Thích Thanh Phụng

(Nguyễn Trí Thảo)

Chính thức
18.TT. Thích Thanh Trung

(Nguyễn Văn Trung)

Chính thức

 

7. Tỉnh Bến Tre: 02 chính thức

19.  HT. Thích Nhựt Tấn

(Hồ Văn Tài)

Chính thức
20.  TT. Thích Trí Thọ

(Nguyễn Thành Chung)

Chính thức

 

8. Tỉnh Bình Dương: 03 chính thức

21.  HT. Thích Huệ Thông

(Trần Minh Quang)

Chính thức
22.  HT. Thích Thiện Duyên

(Lê Phước Thiện)

Chính thức
23.  TT. Thích Chơn Phát

(Lương Thanh Liêm)

Chính thức

 

9. Tỉnh Bình Định: 02 chính thức

24.  HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)

Chính thức
25.  TT. Thích Đồng Thành

(Võ Mộng Độc Lập)

Chính thức

 

10. Tỉnh Bình Phước: 02 chính thức

26.  TT. Thích Tĩnh Cường

(Nguyễn Văn Đèo)

Chính thức

 

27.  TT. Pháp Quyền

(Thạch Nê)

Chính thức

 

11. Tỉnh Bình Thuận: 02 chính thức

28.  HT. Thích Minh Nhựt

(Đặng Văn Thọ)

 Chính thức
29.  TT. Thông Triêm

(Nguyễn Minh Vi)

 Chính thức

 

12. Tỉnh Cà Mau: 01 chính thức

30.  HT. SOVANNATHER

(Thạch Hà)

Chính thức

 

13. Tỉnh Cao Bằng: 02chính thức

31.  TT. Thích Thanh Đường

(Mai Văn Đường)

Chính thức
32.  Đ.Đ Thích Thanh Hải

(Trần Văn Có)

Chính thức

 

14. Cần Thơ: 03 chính thức

33.  HT. LADDHAPANNO

(Đào Như)

Chính thức
34.  TT. Hoàng Kim

(Lý Hùng)

Chính thức
35.  TT. Thích Bình Tâm

(Nguyễn Thanh Phong)

Chính thức

 

15. Đà Nẵng: 03 chính thức

36.  HT. Thích Thiện Toàn

(Nguyễn Đức Huy)

Chính thức
37.  TT. Thích Thông Đạo

(Võ Văn Quý)

Chính thức
38.  HT. Thích Từ Nghiêm

(Huỳnh Văn Hạnh)

Chính thức

 

16. Tỉnh Đăk Lak: 03 chính thức

39.  HT. Thích Châu Quang

(Phan Khán)

Chính thức
40.  HT. Thích Giác Tiến

(Trần Ứng)

Chính thức
41.  ĐĐ. Thích Trí Minh

(Hoàng Văn Đồng)

Chính thức

 

17. Tỉnh Đăk Nông: 02 chính thức

42.  TT. Thích Quảng Tuấn

(Nguyễn Ngọc Lân)

Chính thức
43.  TT. Thích Quảng Hiền

(Nguyễn Đình Phước)

Chính thức

 

18. Tỉnh Điện Biên: 01 chính thức

44.  TT. Thích Thanh Quy

(Lê Ngọc Quang)

Chính thức
45.  Đ.Đ Thích Giác Đạt

(Trần Như Tuấn)

Chính thức

 

19.Tỉnh Đồng Nai: 06 chính thức

46.  HT. Thích Bửu Chánh

(Lê Hà)

Chính thức
47.  TT. Thích Huệ Khai

(Nguyễn Tiến Dũng)

Chính thức
48.  NT. Thích nữ Huệ Hương

(Nguyễn Thanh Thủy)

Chính thức
49.  NS. Thích nữ Tuệ Liên

(Huyền Tôn Nữ Quý Liên)

Chính thức
50.  TT. Thích Huệ Sanh

(Lê Hữu Phước)

Chính thức
51.  Đ.Đ Thích Đạt Ma Quang Tuệ

(Lê Hữu Nguyên Vũ)

Chính thức

 

20. Tỉnh Đồng Tháp: 02 chính thức

52.  HT. Thích Chơn Minh

(Trần Bạch Mai)

Chính thức
53.  TT. Thích Tỉnh Triệt

(Trần Thanh Bình)

Chính thức

 

21. Tỉnh Gia Lai: 02 chính thức

54.  HT. Thích Từ Vân

(Nguyễn Ngọc Châu)

Chính thức
55.  TT. Thích Tâm Mãn

(Trần Phúc Tri)

Chính thức

 

22. Tỉnh Hà Giang: 01 chính thức

56.  Đ.Đ Thích Nguyên Toàn

(Trần Văn Trọng)

 Chính thức

 

23. Tỉnh Hà Nam: 02 chính thức

57.  HT. Thích Thanh Quyết

(Lương Công Quyết)

Chính thức
58.  TT. Thích Thiện Hưởng

(Mai Văn Hiển)

Chính thức

 

24. Hà Nội: 15 chính thức

59.  HT. Thích Bảo Nghiêm

(Đặng Minh Châu)

Chính thức
60.  HT. Thích Thanh Phúc

(Nguyễn Duy Bách)

Chính thức
61.  HT. Thích Thanh Chính

(Nguyễn Văn Quỳnh)

Chính thức
62.  HT Thích Thanh Hưng

(Nguyễn Văn Hùng)

Chính thức
63.  TT. Thích Minh Tuấn

(Phan Văn Tuấn)

Chính thức
64.  TT. Thích Minh Hiền

(Nguyễn Ngọc Sơn)

Chính thức
65.  TT. Thích Minh Trí

(Hoàng Đức Thắng)

Chính thức
66.  TT. Thích Chiếu Tuệ

(Nguyễn Văn Tân)

Chính thức
67.  TT. Thích Đạo Phong

(Nguyễn Đình Thắng)

Chính thức
68.  TT. Thích Minh Tín

(Nguyễn Lê Sáu)

Chính thức
69.  TT. Thích Đức Thường

(Nguyễn Văn Thương)

Chính thức
70.  TT. Thích Tâm Hoan

(Phạm Văn Ngoan)

Chính thức
71.  NT. Thích Đàm Khoa

(Nguyễn Thị Chắt)

Chính thức
72.  NT. Thích Đàm Lan

(Phan Thị Lan)

Chính thức
73.  NT. Thích Đàm Thành

(Nguyễn Thị Thành)

Chính thức

 

25. Tỉnh Hà Tĩnh: 02 chính thức

74.  ĐĐ. Thích Viên Như

(Đậu Văn Thuyết)

Chính thức
75.  Đ.Đ. Thích Quảng Nguyên

(Nguyễn Xuân Lâm)

Chính thức

 

26. Tỉnh Hải Dương: 02 chính thức

76.  TT. Thích Thanh Vân

(Vương Văn Thử)

Chính thức
77.  TT. Thích Thanh Dũng

(Phạm Văn Dũng)

Chính thức

 

27. Hải Phòng: 02 chính thức

78.  HT. Thích Quảng Tùng

(Đinh Quang Hổ)

Chính thức
79.  TT. Thích Tục Khang

(Đặng Công Kỳ)

Chính thức

 

28. Tỉnh Hậu Giang: 02 chính thức

80.  TT. Thích Thông Hạnh

(Nguyễn Văn Sơn)

Chính thức
81.  TT. Thích Phước Thành

(Đoàn Minh Trí)

Chính thức

 

29. Tỉnh Hòa Bình: 01 chính thức

82.  TT. Thích Đức Nguyên

(Phạm Minh Cường)

Chính thức

 

30. Hồ Chí Minh: 25 chính thức

83.  HT. Thích Lệ Trang

(Nguyễn Văn Giỏi)

Chính thức
84.  HT. Thích Thiện Đức

(Nguyễn Văn Thành)

Chính thức
85.  HT. EKASUVANNA

(Danh Lung)

Chính thức
86.  HT. Thích Giác Pháp

(Lê Lài)

Chính thức
87.  HT. Minh Giác

(Dương Tuấn Minh)

Chính thức
88.  HT. Thích Nhật Hỷ

(Đào Văn Thành)

Chính thức
89.  TT. Thích Thanh Phong

(Phạm Đức Phong)

Chính thức
90.  TT. Thích Truyền Cường

(Trần Đức Cường)

Chính thức
91.  TT. Thích Thiện Hạnh

(Lý Văn Tỵ)

Chính thức
92.  TT. Thích Quang Thạnh

(Trần Xuân Nhàn)

Chính thức
93.  TT. Thích Trí Chơn

(Trần Quang Luận)

Chính thức
94.  TT. Thích Nhật Từ

(Trần Ngọc Thảo)

Chính thức
95.  TT. Thích Giác Trí

(Võ Hữu Trí)

Chính thức
96.  TT. Thích Huệ Công

(Đoàn Thành Quang)

Chính thức
97.            TT. Thích Nguyên Hạnh

(Trần Thanh Chương)

Chính thức
98.  TT. Thích Thiện Quý

(Huỳnh Văn Phương)

Chính thức
99.  NS. Thích nữ Phụng Liên

(Hà Thị Thanh Phượng)

Chính thức
100.         NT. Thích nữ Như Thảo

(Nguyễn Thị Hương Thảo)

Chính thức
101.         TT. Thích Quảng Chơn

(Trần Kim Tuấn)

Chính thức
102.         TT. Thích Tâm Hải

(Nguyễn Đức Sơn)

Chính thức
103.         NS. Thích Nữ Như Nguyệt

(Nguyễn Thị Thu Nguyệt)

Chính thức

 

104.         TT. Thích Tắc Bạch

(Lê Minh Thanh)

Chính thức
105.         TT. Thích Viên Trí

(Hoàng Ngọc Dũng)

Chính thức
106.         TT. Thích Minh Đạo

(Nguyễn Văn Nhật)

Chính thức
107.         TT. Thích Minh Liên

(Nguyễn Bình)

Chính thức

 

31. Tỉnh Hưng Yên: 02 chính thức

108.         HT. Thích Thanh Hiện

(Nguyễn Văn Hiện)

Chính thức
109.         ĐĐ. Thích Thanh Quang

(Lê Văn Lý)

Chính thức

 

32. Tỉnh Khánh Hòa: 02 chính thức

110.         HT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Văn Kiệt)

Chính thức
111.         TT. Thích Thiện Phước

(Hoàng Ngọc Hải)

Chính thức

 

33. Tỉnh Kiên Giang: 05 chính thức

112.         HT. BRUHMATHERO

(Danh Đổng)

Chính thức
113.         HT. BRAHMAPANNA

(Danh Lân)

Chính thức
114.         TT. Thích Minh Tiến

(Phan Hữu Liêm)

Chính thức
115.         TT. BUDHASARANO

(Danh Liêm)

Chính thức
116.         TT. LÀBHAPUNNO

(Danh Phản)

Chính thức

 

34. Tỉnh Kon Tum: 02 chính thức

117.         HT. Thích Quảng Xả

(Nguyễn Đức Thọ)

Chính thức
118.         TT. Thích Nhuận Bảo

(Huỳnh Ngọc Quốc)

 Chính thức

 

35. Tỉnh Lai Châu: 01 chính thức

119.         Đ.Đ Thích Minh Nhật

(Tạ Văn Tác)

Chính thức

 

36. Tỉnh Lạng Sơn: 01 chính thức

120.         TT. Thích Quảng Truyền

(Hoàng Văn Giáp)

Chính thức

 

37. Tỉnh Lào Cai: 02 chính thức

121.         Đ.Đ Thích Chân Tín

(Dương Thái Bình)

Chính thức
122.         NS. Thích Diệu Bản

(Nguyễn Thị Ngoan)

Chính thức

 

38. Tỉnh Lâm Đồng: 02 chính thức

123.         HT. Thích Thanh Tân

(Lê Trung Bính)

Chính thức
124.         HT. Thích Giác Cảnh

(Trần Thanh Cảnh)

Chính thức

 

39. Tỉnh Long An: 03 chính thức

125.         HT. Thích Minh Thiện

(Trương Ngọc Toàn)

Chính thức
126.         TT. Thích Minh Thọ

(Huỳnh Văn Phước)

Chính thức
127.         TT. Thích Quảng Tâm

(Nguyễn Minh Tiến)

Chính thức

 

40. Tỉnh Nam Định: 04 chính thức

128.         HT. Thích Quảng Hà

(Nguyễn Văn Lộc)

Chính thức
129.         TT. Thích Tâm Thiệu

(Bùi Cao Khoát)

Chính thức
130.         TT. Thích Tâm Vượng

(Nguyễn Đức Vượng)

Chính thức
131.         NT. Thích Đàm Hiền

(Trần Thị Loan)

Chính thức

 

41. Tỉnh Nghệ An: 02 chính thức

132.         HT. Thích Thọ Lạc

(Trần Văn Duẩn)

Chính thức
133.         NS. Thích Diệu Nhẫn

(Đinh Thị Hòa)

 Chính thức

 

42. Tỉnh Ninh Bình: 02 chính thức

134.         TT. Thích Minh Quang

(Nguyễn Minh Chiên)

Chính thức
135.         HT. Thích Thanh Tình

(Bùi Xuân Tình)

Chính thức

 

43. Tỉnh Ninh Thuận: 02 chính thức

136.         HT. Thích Hạnh Thể

(Trần Văn Hùng)

Chính thức
137.         TT. Thích Hạnh Huệ

(Phạm Hữu Quý)

Chính thức

 

44. Tỉnh Phú Thọ: 02 chính thức

138.         TT. Thích Minh Nghiêm

(Nguyễn Tuấn Cường)

Chính thức
139.         TT. Thích Minh Thuận

(Lê Minh Thuận)

Chính thức

 

45. Tỉnh Phú Yên: 02 chính thức

140.         HT. Thích Đồng Tiến

(Huỳnh Đồng Tiến)

Chính thức
141.         TT. Thích Nguyên Minh

(Đặng Minh Quang)

Chính thức

 

46. Tỉnh Quảng Bình: 02 chính thức

142.         HT. Thích Tánh Nhiếp

(Nguyễn Văn Thảo)

Chính thức
143.         TT. Thích Phương Đạt

(Đinh Hữu Hảo)

Chính thức

 

47. Tỉnh Quảng Nam: 02 chính thức

144.         HT. Thích Phước Minh

(Lê Thụy Kim Sơn)

Chính thức
145.         TT. Thích Viên Trừng

(Hồ Văn Bông)

Chính thức

 

48. Tỉnh Quảng Ngãi: 02 chính thức

146.         HT. Thích Thông Hội

(Nguyễn Ngọc Long)

Chính thức
147.         TT. Thích Thông Huy

(Phạm Ngọc Minh)

Chính thức

 

 

49. Tỉnh Quảng Ninh: 02 chính thức

148.         HT. Thích Đạo Quang

(Hà Hồng Quang)

Chính thức
149.         TT. Thích Đạo Hiển

(Hoàng Nghĩa Hộ)

Chính thức

 

50. Tỉnh Quảng Trị: 02 chính thức

150.         HT. Thích Thiện Tấn

(Thái Thanh Hùng)

Chính thức
151.         TT. Thích Quảng Thiện

(Thái Tăng Lạc)

Chính thức

 

51. Tỉnh Sóc Trăng: 04 chính thức

152.         HT. SOVĂNH NĂPANHA

Trần Kiến Quốc

Chính thức
153.         TT. DHAMMAPALO

(Trần Văn Tha)

Chính thức
154.         HT. Thích Minh Thành

(Nguyễn Văn Chiến)

Chính thức
155.         TT. Chanhtêsthê Panhnha

(Lý Đức)

Chính thức

 

52. Tỉnh Sơn La: 01 chính thức

156.         Đ.Đ Thích Minh Đức

(Hoàng Công Tiệp)

Chính thức

 

53. Tỉnh Tây Ninh: 03 chính thức

157.         HT. Thích Niệm Thới

(Phạm Đình Khương)

Chính thức
158.         HT. Thích Huệ Tâm

(Chế Hoàng Minh)

Chính thức
159.         HT. Thích Minh Bửu

(Trần Văn Bé)

Chính thức

 

54. Tỉnh Thái Bình: 02 chính thức

160.         TT. Thích Thanh Hòa

(Nguyễn Quang Hòa)

Chính thức
161.         Đ.Đ. Thích Thanh Ân

(Đào Văn Thành)

Chính thức

 

55. Tỉnh Thái Nguyên: 02 chính thức

162.         TT. Thích Nguyên Thành

(Vũ Đức Giang)

Chính thức
163.         TT. Thích Chúc Tiếp

(Nguyễn Đình Nghênh)

Chính thức

 

56. Tỉnh Thanh Hóa: 02 chính thức

164.         TT. Thích Tâm Định

(Nguyễn Xuân Dũng)

 Chính thức
165.         TT. Thích Tâm Chính

(Nguyễn Văn Mười)

Chính thức

 

57. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 06 chính thức

166.         HT. Thích Khế Chơn

(Nguyễn Sum)

Chính thức
167.         HT. Thích Huệ Phước

(Nguyễn Đình Cấu)

Chính thức
168.         TT. Thích Nguyên Thành

(Lê Văn Mẫn)

Chính thức
169.         TT. Thích Nguyên Đạt

(Lê Công Thuận)

Chính thức
170.         HT. Thích Giác Đạo

(Lê Thắng)

Chính thức
171.          HT. Pháp Tông

(Nguyễn Văn Thông)

Chính thức

 

58. Tỉnh Tiền Giang: 03 chính thức

172.         HT. Thích Giác Nhân

(Nguyễn Văn Thành)

Chính thức
173.         HT. Thích Hoằng Đức

(Lê Văn Kỉnh)

Chính thức
174.         TT. Thích Quảng Lộc

(Đặng Văn Hảo)

Chính thức

 

59. Tỉnh Trà Vinh: 03 chính thức

175.         HT. CADASIRÌ

(Thạch Sok Xane)

Chính thức
176.         HT. Candapanno

(Kim Thone)

Chính thức
177.         HT. Thích Trí Minh

(Lâm Hoài Khung)

Chính thức

 

178.         HT. Thích Huệ Pháp

(Dương Văn Bảo)

Chính thức

 

60. Tỉnh Tuyên Quang: 01

179.         ĐĐ. Thích Thanh Phúc

(Đào Văn Tuệ)

Chính thức

 

61. Tỉnh Vĩnh Long: 03 chính thức

180.         TT. Thích Lệ Lạc

(Phạm Văn Chọn)

Chính thức
181.         TT. CANDAJJOTO

(Sơn Ngọc Huynh)

Chính thức
182.         HT. Thích Phước Hạnh

(Phạm Văn Khanh)

Chính thức
183.         HT. Giác Sơn

(Trần Văn Sơn)

Chính thức

 

62. Tỉnh Vĩnh Phúc: 02 chính thức

184.         HT. Thích Thanh Duệ

(Đoàn Ngọc Duệ)

Chính thức
185.         TT. Thích Thanh Lâm

(Phạm Văn Tuyến)

Chính thức

 

63. Tỉnh Yên Bái: 01 chính thức

186.         TT. Thích Minh Huy

(Phạm Thừa Chiến)

Chính thức

KHỐI TRUNG ƯƠNG – VP1: 14 chính thức

187.         HT. Thích Thanh Nhiễu

(Vũ Đức Chính)

Chính thức
188.         HT. Thích Gia Quang

(Đồng Văn Thu)

Chính thức
189.         HT. Thích Thanh Điện

(Dương Quang Điện)

Chính thức
190.         HT. Thích Thanh Đạt

(Nguyễn Phúc Đàn)

Chính thức
191.         TT. Thích Đức Thiện

(Nguyễn Tiến Thiện)

Chính thức
192.         TT. Thích Thanh Huân

(Phan Nhật Huân)

Chính thức
193.         TT. Thích Thanh Tuấn

(Trần Văn Cát)

Chính thức
194.         ĐĐ. Thích Nguyên Chính

(Cao Đại Đoàn)

Chính thức
195.         TT. Thích Tâm Đức

(Lê Văn Huân)

Chính thức
196.         TT. Thích Quảng Tiếp

(Tăng Xuân Dẫn)

Chính thức
197.         NS. Thích Diệu Luyến

(Nguyễn Thị Nguyễn)

Chính thức
198.         Cư sĩ Quảng Tuệ

(Lương Gia Tĩnh)

Chính thức
199.         Cư sĩ Nguyễn Văn TrườngBái Đính
200.         Cư sĩ Diệu Nhân

(Nguyễn Thị Xuân Loan)

Chính thức

 

KHỐI TRUNG ƯƠNG – VP2: 30 chính thức

201.         HT. Thích Thiện Nhơn

(Phan Minh Hoàng)

Chính thức
202.         HT. Thích Thiện Pháp

(Lê Văn Thuận)

Chính thức
203.         HT. Thích Thiện Tâm

(Nguyễn Thanh Thiện)

Chính thức
204.         HT. Thích Thiện Tánh

(Nguyễn Minh Tâm)

Chính thức
205.         HT. Thích Hải Ấn

(Nguyễn Cầm)

Chính thức
206.         HT. Thích Giác Liêm

(Lê Hoàng Minh)

Chính thức
207.         HT. Thích Giác Toàn

(Lê Phước Tường)

Chính thức
208.         HT. Thích Tấn Đạt

(Trần Văn Anh)

Chính thức
209.         HT. Thích Tâm Đức

(Nguyễn Xuân Kính)

Chính thức
210.         HT. Thích Minh Thành

(Nguyễn Văn Thưởng)

Chính thức
211.         TT. Thích Phước Nguyên

(Lâm Việt Hải)

Chính thức
212.         TT. Thích Minh Nhẫn

(Từ Thành Đạt)

Chính thức
213.         TT. Thích Phước Nghiêm

(Nguyễn Văn Minh)

Chính thức
214.         TT. Thích Giác Hoàng

(Nguyễn Văn Phụng)

Chính thức
215.         TT. Thích Phước Đạt

(Trần Lý Trai)

Chính thức
216.         TT. Thích Tâm Chơn

(Lê Hương)

Chính thức
217.         TT. Thích Đạo Phước

(Trần Anh Dũng)

Chính thức
218.         TT. Thích Phước Triều

(Nguyễn Văn Hải)

Chính thức
219.         TT. Thích Tâm Tiến

(Nguyễn Văn Sĩ)

Chính thức
220.         ĐĐ. Châu Hoài Thái

(Châu Hoài Thái)

Chính thức
221.         TT. Thích Quảng Tiến

(Ngô Tấn Đạt)

Chính thức
222.         TT. Thích Hạnh Trí

(Võ Thuyền)

Chính thức
223.         NS. Thích nữ Hòa Liên

(Lê Thị Ngọc Hợp)

Chính thức
224.         ĐĐ. Thích Minh Ân

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

Chính thức
225.         TT. Thích Giác Dũng

(Thân Văn Vần)

Chính thức
226.         TT. Thích Giác Hiệp

(Lê Văn Điểu)

Chính thức
227.         NT. Thích Nữ Nhật Khương

(Nguyễn Thị Thảo)

Chính thức
228.         NS. Thích nữ Tín Liên

(Nguyễn Thị Yến)

Chính thức
229.         NS. Thích Nữ Huệ Tuyến

(Lê Ngọc Lịch)

 

KHỐI TRUNG ƯƠNG – HẢI NGOẠI: 06 chính thức

230.         HT. Thích Tịnh Quang

(Nguyễn Văn Biểu)

Pháp
231.         HT. Thích Thiện Bảo

(Bùi Quang Khánh)

Hungary
232.         TT. Thích Minh Quang

(Đinh Văn Đức)

Lào
233.         HT. Thích Đức Tuấn

(Võ Hùng Anh)

Hoa Kỳ
234.         NS. Thích Nữ Giới Tánh

(Phan Thị Thức)

Hàn Quốc
235.         NS. Thích Nữ Tâm Trí

(Nguyễn Thị Dư)

Nhật Bản

Tổng cộng Ủy viên Hội đồng Trị sự chính thức: 235 vị

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

———————

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

(DỰ KHUYẾT)

1. Tỉnh An Giang: 02 dự khuyết

STTPHÁP DANH/ THẾ DANHDỰ KHUYẾT
1.HT. Chau Prós

(Chau Prós)

DK

NK VIII

2.ĐĐ. Thích Viên Minh

(Nguyễn Minh Trí)

DK

NK VIII

 

2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 01 dự khuyết

3.TT. Thích Thiện Thuận

(Võ Liêu)

DK

NK IX

 

3. Tỉnh Bình Dương: 01 dự khuyết

4.NS. Thích nữ Từ Thảo

(Nguyễn Thị Gái)

DK

NK.VIII

 

4. Tỉnh Bình Định: 01 dự khuyết

5.ĐĐ. Thích Quảng Duy

(Văn Trung Quốc)

DK K.IX

 

5. Tỉnh Bình Phước: 01 dự khuyết

6.TT. Thích Chơn Lý

(Trương Thanh Hùng)

DK K.IX

 

6. Tỉnh Cà Mau: 01 dự khuyết

7.TT. Thích Phước Lợi

(Trương Thanh Hùng)

DK K. IX

 

7. Cần Thơ: 01 dự khuyết

8.HT. Thích Thiện Huệ

(Trần Văn Sáu)

DK NK IX

 

8. Tỉnh Đồng Nai: 01 dự khuyết

9.NS. Thích Nữ Diệu Trí

(Lê Vũ Liên Thanh)

DK K.IX

 

9. Tỉnh Điện Biên: 01 dự khuyết

10.ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

(Nguyễn Huy Tưởng)

DK

NK IX

 

10. Tỉnh Gia Lai: 01 dự khuyết

11.ĐĐ. Thích Đồng Giải

(Phan Đức Thắng)

DK NK.IX

 

11. Tỉnh Hà Giang: 01 dự khuyết

12.ĐĐ. Thích Nguyên Long

(Bùi Văn Tiến)

DK K.IX

 

12. Hà Nội: 01 dự khuyết

13.TT. Thích Tiến Thông

(Nguyễn Văn Song)

DK K.IX

 

13. Hải Phòng: 01 dự khuyết

14.TT. Thích Tục Minh

(Đinh Quang Thiệp)

DK K.IX

 

14. Tỉnh Hậu Giang: 01 dự khuyết

15.ĐĐ. THIRANNANO

(Danh Tuấn)

 

NK VIII

 

15. Hồ Chí Minh: 03 dự khuyết

16.HT. Thích Hiển Đức

(Lê Minh Châu)

DK

NK IX

17.TT. Thích Trung Nguyện

(Trương Thanh Bình)

NK VIII
18.ĐĐ. Thích Trí Đức

(Đỗ Thành Trung)

DK

NK IX

 

16. Tỉnh Khánh Hòa: 01 dự khuyết

19.HT. Thích Trừng Thi

(Nguyễn Sàng)

DK K.IX

 

17. Tỉnh Kon Tum: 01 dự khuyết

20.ĐĐ. Thích Vạn Nhơn

(Mai Chức Năng)

DK

NK IX

 

18. Tỉnh Lào Cai: 01 dự khuyết

21.ĐĐ. Thích Đạo Thịnh

(Bùi Văn Kiều)

DK K. IX

 

19. Tỉnh Lâm Đồng: 01 dự khuyết

22.TT. Thích Minh Nhựt

(Nguyễn Minh Dũng)

DK K. IX

 

20. Tỉnh Long An: 01 dự khuyết

23.ĐĐ. Thích Lệ Trí

(Du Đức Dũng)

DK K.VIII

 

21. Tỉnh Phú Thọ: 01 dự khuyết

24.NS. Thích Đàm Nhã

(Nguyễn Thị Quý)

DK K.IX

 

22. Tỉnh Phú Yên: 01 dự khuyết

25.TT. Thích Thông Hòa

(Phan Văn Vinh)

DK K.IX

 

23. Tỉnh Quảng Bình: 01 dự khuyết

26.TT. Thích Đạt Đức

(Lê Anh)

DK. K. IX

 

24. Tỉnh Tây Ninh: 01 dự khuyết

27.TT. Thích Thiện Thức

(Phạm Hợi)

DK K. IX

 

25. Tỉnh Thanh Hóa: 01 dự khuyết

28.NS. Thích Đàm Hòa

(Hoàng Thị Luận)

DK NK VII

 

26. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 01 dự khuyết

29.TT. Thích Thường Chiếu

(Hoàng Thông)

DK K.IX

 

27. Tỉnh Sóc Trăng: 01 dự khuyết

30.TT. Thích Thiện Nguyện

(Trương Văn Pháp)

DK K. IX

 

28. Tỉnh Vĩnh Phúc: 01 dự khuyết

31.TT. Thích Thanh Phương

(Bùi Viết Nhương)

DK K. IX

 

29. KHỐI QUỐC TẾ: 04 dự khuyết

32.ĐĐ. Thích Quảng Lâm

(Lê Ngọc Sơn)

DK

NK VIII

33.TT. Thích Thanh Anh

(Nguyễn Thanh Anh)

DK

NK VIII

34.ĐĐ. Thích Minh Thật

(Nguyễn Văn Thoàn)

DK K. IX
35.TT. Thích Đồng Ngộ

(Đỗ Thanh Vỹ)

DK K. IX

 

30. KHỐI TRUNG ƯƠNG : 10 dự khuyết

36.TT. Thích Minh Nghĩa

(Ngô Thành Nhân)

DK

NK IX

37.TT. Thích Duy Trấn

(Lưu Vĩnh Biêu)

DK

NK IX

38.ĐĐ. Thích An Đạt

(Nguyễn Viết Tuấn)

DK

NK IX

39.TT. Thích Thiện Thật

(Lê Văn Đúng)

DK

NK IX

40.ĐĐ. Thích Thiện Châu

(Huỳnh Văn Hải)

DK

NK VIII

41.ĐĐ. Thích Minh Tấn

(Nguyễn Văn Tấn)

Nam tông Kinh

DK. NK IX

42.TT. Thích Minh Trí

(Nguyễn Minh Tân)

DK

NK IX

43.ĐĐ. Thích Quảng Dũng

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

DK

NK IX

44.ĐĐ. Thích Minh Phú

(Huỳnh Thanh Sang)

DK

NK IX

45.NS. Thích Nữ Huệ Đức

(Nguyễn Thị Lý)

DK

NK IX

Tổng cộng: 45 dự khuyết HĐTS

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin