Chi tiết tin tức

Công văn của Hội đồng Trị sự V/v tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết Cổ truyền 2020

22:24:00 - 17/12/2019
(PGNĐ) -  Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hiến máu cứu người là một việc làm rất cụ thể, rất nhân đạo và đầy tính nhân văn; thể hiện lòng yêu thương con người của dân tộc Việt Nam. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương, là tinh thần “đồng bào” cao đẹp.​

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________________
Số:  335/CV-HĐTS

V/v tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết Cổ truyền 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

                     Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhận được công văn số 1332/HH-TM ngày 27/11/2019 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết 2020.

Những năm qua Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã có nhiều Tăng, Ni và Phật tử đem tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội vào những dịp Tết Cổ truyền Dân tộc.

Để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Cổ truyền và Lễ hội Xuân hồng năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phục vụ cứu chữa người bệnh, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo vì sự sống của người bệnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin