Chi tiết tin tức

Chớ xúc phạm bậc Thánh

21:13:00 - 21/09/2019
(PGNĐ) -  Kinh Phật ghi nhận khá nhiều trường hợp người tu bị các loài phi nhơn, dạ-xoa, ma quỷ nhiễu hại. Thường những vị tu hành sơ cơ, thân còn phóng dật, tâm bị tán loạn mới bị quấy phá, còn chư vị cao đức thì không.

 

hanh-trinh-cuoc-doi-cua-duc-phat-thich-ca-mau-ni-phan-2-16.jpg
Ngoại đạo Suppiya tìm cách chỉ trích, phỉ báng Tăng đoàn thời Đức Phật - Tranh PGNN

 

Đặc biệt trong pháp thoại này, vị Đại đệ tử Tướng quân Chánh pháp, cánh tay đắc lực của Phật vẫn còn bị quỷ phá phách, thậm chí xúc phạm. Tuy không làm hại được bậc Thánh A-la-hán thượng thủ nhưng sự kiện này giúp chúng ta cơ cảm về câu “đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng” để nỗ lực phản tỉnh tu hành. 

 

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiền-liên đang trú trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, có con quỷ Già-tra và Ưu-ba-già-tra đi ngang qua. Quỷ Ưu-ba-già-tra thấy Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, bèn nói với quỷ Già-tra: 

 

- Bây giờ tôi sẽ đến đánh đầu của Sa-môn kia. 

 

Quỷ Già-tra nói: 

 

- Ưu-ba-già-tra, anh chớ nói vậy! Sa-môn này có thần lực, đức độ lớn, anh chớ làm vậy, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích. 

 

Ba lần nói như vậy, mà quỷ Ưu-ba-già-tra sau ba lần can gián vẫn không nghe lời quỷ Già-tra, liền dùng tay đánh đầu Tôn giả Xá-lợi-phất, đánh xong, rồi tự kêu lên rằng:

 

- Già-tra, tôi bị thiêu! Già-tra, tôi bị luộc! Kêu lên ba lần rồi, liền bị vùi vào trong đất, đọa xuống địa ngục A-tỳ. 

 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe tiếng động do con quỷ đánh Tôn giả Xá-lợi-phất, liền đi đến hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

 

- Thế nào, Tôn giả có thể chịu được sự đau đớn đó không? 

 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

 

- Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, tuy có đau đớn, nhưng ý có thể chịu đựng, không đến nỗi đau quá. 

 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

 

- Kỳ diệu thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Thật là thần lực, đức độ lớn. Con quỷ này nếu dùng tay đánh núi Kỳ-xà-quật, sẽ khiến nát ra như cám, huống là đánh vào người mà không đau đớn? 

 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên: 

 

- Thật ra là tôi không đau đớn lắm! 

 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên cùng an ủi nhau như vậy, Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe những lời này. Nghe xong, liền nói kệ: 

 

Tâm kia như đá cứng 
Trụ vững không lay động 
Đã lìa tâm nhiễm trước 
Người sân không trả lại 
Nếu tu tâm như vậy 
Sao có nỗi đớn đau! 

 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”. 

 

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1330) 

 

Pháp thoại cho thấy xúc phạm các bậc Thánh là điều không nên. Người gây ác nghiệp chắc chắn sẽ chịu quả báo nặng nề. Dẫu các ngài không một niệm oán giận nhưng với thần lực và uy đức cao vời khiến cho người xúc phạm bị mất hết phước báo, sa đọa địa ngục. 

 

Với bậc Thánh, tâm an trụ trong chánh định thì không ai có thể tổn hại. Nhưng cố ý xúc phạm, làm tổn hại các ngài thì hậu quả khôn lường. Thế nên, khi sống trong bối cảnh phàm thánh đồng cư chúng ta phải thận trọng, luôn lễ độ cung kính và hộ trì người tu hành để tránh lỗi thất kính và vun bồi phước báo cho hiện tại và mai sau. 

Quảng Tánh

Nguồn: GNO

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin