Chi tiết tin tức

Đại giới đàn Hà Nội (2023): Truyền giới Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni

14:41:00 - 20/03/2023
(PGNĐ) -  Sáng ngày 19-3 (28-2-Quý Mão), ngày thứ tư của Đại giới đàn Hà Nội, Hội đồng Giới sư đã đăng đàn truyền giới Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni.
Đại giới đàn Hà Nội (2023): Truyền giới Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni ảnh 1
Ban Nghi lễ cung tuyên tôn danh chức sự Hội đồng Thập sư các đàn giới

Theo đó, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Hoà thượng Đàn đầu cùng Hội đồng Thập sư Tăng, Ni quang lâm lễ đường.

Theo truyền thống của Đại giới đàn tại Thủ đô, chư vị giới sư Tăng, Ni các đàn giới đã đảnh lễ bạch chào Đức Pháp chủ GHPGVN. Các nghiệp sư của các giới tử Tăng, Ni cũng đã vân tập đảnh lễ Đức Pháp chủ và Hội đồng Giới sư.

Ban Nghi lễ cung tuyên tôn danh chức sự Hội đồng Thập sư các đàn giới.

Đại giới đàn Hà Nội (2023): Truyền giới Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni ảnh 2
Tam sư truyền giới Tỳ-khiêu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đương vi Hòa thượng Đàn đầu đàn giới Tỳ-khiêu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Giáo thụ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Yết-ma, cùng 7 vị Tôn chứng Tăng-già.

Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Hòa thượng Đàn đầu; Đàn giới Tỳ-khiêu-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hoằng làm Hòa thượng Ni Đàn đầu; Đàn giới Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Kim làm Hòa thượng Ni Đàn đầu cùng chư vị Yết-ma, Giáo thụ, Tôn chứng các đàn giới.

Đại giới đàn Hà Nội (2023): Truyền giới Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni ảnh 3
Đức Pháp chủ GHPGVN - Hoà thượng Đường đầu

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đức Pháp chủ nhắc lại duyên khởi của việc Đức Phật độ người xuất gia và công năng của giới trong lộ trình tu tập, hướng đến mục tiêu giải thoát và giác ngộ đối với người xuất gia; truyền thống giới đàn và đặc thù các truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền trong quá trình tiếp biến văn hoá của các quốc độ.

Ngài tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức Đại giới đàn trang nghiêm, tạo điều kiện cho giới tử đắc giới, làm cơ sở để tu học; đồng thời bày tỏ mong mỏi các nghiệp sư hướng dẫn đệ tử học luật một cách chuyên sâu và giữ gìn tịnh giới đã thọ, sau khi tiếp nhận giới pháp tại Đại giới đàn này.

Sau đó, Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật, cùng Hội đồng Thập sư Tăng và Ni xưng tán, đảnh lễ Tam bảo, quang lâm các giới trường thực hiện các pháp yết-ma, truyền giới theo quy định.

Đại giới đàn Hà Nội (2023): Truyền giới Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni ảnh 4
Giới trường đàn giới Tỳ-khiêu

Hội đồng Thập sư Tăng truyền giới cho 28 giới tử Tỳ-khiêu; Hội đồng Thập sư Ni truyền giới cho 51 giới tử Tỳ-khiêu-ni ở 2 giới trường tách biệt trong khuôn viên chùa Bằng.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn các giới tử Ni đến cầu Chính pháp yết-ma trước đại Tăng.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng đã có lời giáo giới đặc biệt dành cho các tân Tỳ-khiêu, tân Tỳ-khiêu-ni vừa đắc giới tại Đại giới đàn Hà Nội năm 2023.

 

Tin: Thị Quan - Ảnh: Bảo Trinh

Nguồn: GNO

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
 • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
 • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
 • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
 • Đôi dòng xúc cảm
 • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
 • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
 • Em nên đi tu hay lấy chồng?
 • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
 • Bình an giữa cuộc đời
 • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin