Chi tiết tin tức

Công văn: Về việc đề nghị hoàn thiện hồ sơ để đăng ký người được suy cử, bổ nhiệm sau Đại hội

08:58:00 - 02/12/2022
(PGNĐ) -  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công viên mãn, căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo, kính đề nghị Chư tôn đức đã được suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự về việc đề nghị hoàn thiện hồ sơ để đăng ký người được suy cử, bổ nhiệm sau Đại hội.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
Số: 04/HĐTS-VP1
V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ để đăng ký người được suy cử, bổ nhiệm sau Đại hội.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công viên mãn. Đại hội IX đã biểu quyết suy tôn 112 Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, suy cử 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự và 45 Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự (danh sách đính kèm).

Căn cứ Điều 34, Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng, tôn giáo, kính đề nghị Chư tôn đức đã được suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự thực hiện gửi hồ sơ gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, Lý lịch tư pháp và 02 ảnh 4×6 mới nhất.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đảm nhiệm việc thu nộp hồ sơ và gửi về hai Văn phòng:

– Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN, chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Email: vp1giaohoi@gmail.com

– Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: vitinhvp2@yahoo.com

Thời gian chậm nhất là ngày 20/12/2022.

Đây là quy định bắt buộc của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, vì vậy kính mong Chư tôn đức hoan hỷ khẩn trương thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.               

Trân trọng !

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT. TTr;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin