Chi tiết tin tức

Ban Lễ tang Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm

22:08:00 - 26/07/2017
(PGNĐ) -  Chiều ngày hôm nay (26.7), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Ban Lễ tang Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Hiệu trưởng trường TCPH Nam Định, Viện chủ Tổ đình Thánh Ân, thành phố Nam Định.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

BAN LỄ TANG

HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH NGHIÊM

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định;

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định;

- Viện chủ Tổ đình Thánh Ân (tức chùa Cả), thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

A. BAN CHỨNG MINH

- HT. Thích Thanh Sam - Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- HT.Thích Thanh Dũng - Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- HT.Thích Thanh Dục - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- HT.Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- HT.Thích Minh Tâm - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

B. BAN LỄ TANG

Trưởng ban:       HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Phó ban:

- HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

- HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN.

- HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN.

- HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN.

- HT. Thích Thanh Nhã - UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

- TT. Thích Quảng Hà - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định.

- TT. Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Quyền Trưởng Ban Giáo dục Tăng ni TW GHPGVN.

- TT. Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- HT. Thích Thanh Điện - Phó Tổng Thư ký - Chánh văn phòng TW GHPGVN.

Ủy viên:

- TT. Thích Tâm Vượng - Phó Ban Trị sự kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Trưởng Sơn môn Ân Phú Cổ.

- TT. Thích Tâm Thiệu - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định.

- TT. Thích Giác Vũ - Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định.

- Ni sư Thích Đàm Hiền - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Nam Định.

- TT. Thích Thanh Minh - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Vụ Bản.

- TT. Thích Thanh Thuận - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Trường.

- TT. Thích Quảng Biên - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Lộc.

- TT. Thích Thanh Thịnh - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Nam Trực.

- TT. Thích Thanh Huỳnh - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Hải Hậu.

- TT. Thích Thanh Lợi - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN thành phố Nam Định.

- TT. Thích Thanh Huy - UVBTS - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Vụ Bản.

- TT. Thích Quảng Bá - UVTT - Trưởng BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng.

- TT. Thích Thanh Hùng - UVTT - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Trực Ninh.

- TT. Thích Thanh Hòa - UVTT - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Vụ Bản.

- ĐĐ. Thích Thanh Đường - Chánh Văn phòng trường TCPH Nam Định.

- ĐĐ. Thích Thanh Giang - Đại diện pháp quyến.

- ĐĐ. Thích Thanh Tòng - UVTT - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Giao Thủy.

- NS. Thích Đàm Hiếu - UVTT - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Giao Thủy.

- Ông Đoàn Văn Miêu - Đại diện thân quyến.

 

                                                                                        BAN LỄ TANG

BBT

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin