Chi tiết tin tức

Nam Định: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường

21:00:00 - 30/08/2022
(PGNĐ) -  Sáng ngày 30/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nam Định đã đến thăm, và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho chư Tăng Ni trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Toàn cảnh khoá Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

 

Đại biểu khách mời về phía Hội đồng Quốc phòng và An ninh tỉnh, thành phố Nam Định có Đại tá Vũ Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố; Thiếu tá Trần Đình Thắng, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các thành viên.

 

Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố phát biểu khai mạc

 

Về phía lãnh đạo trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường có Thượng toạ Thích Quảng Biên, Uỷ viên Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Giác Vũ, Uỷ viên Thường trực, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư kết hạ.

 

Thượng toạ Thích Quảng Biên, Uỷ viên Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu nêu ý nghĩa thiết thực của khoá bồi dưỡng

 

Toàn thể đại chúng đã được lắng nghe sự chia sẻ của Đại tá Vũ Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Ông cho rằng Giáo dục Quốc phòng và An ninh là một nội dung quan trọng của nền giáo dục Quốc gia, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định nhiệm vụ Quốc phỏng và An ninh trong giai đoạn tới là: “Củng cố, tăng cường Quốc phòng, An ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chư Tăng Ni là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Giáo hội Phật giáo luôn hướng con người đến với cái thiện, diệt trừ cái ác; quan điểm, tư tưởng của Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu vì con người của Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

 

Đại tá Vũ Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ về kiến thức Quốc phòng và An ninh

 

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhiều nhà sư đã cởi áo cà sa tham gia Quân đội, trong đó có nhiều nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định; chư Tăng Ni là người có uy tín cao trong đời sống nhân dân, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền và vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ vị trí quan trọng như trên, để nâng cao kiến thức quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

 

Chư Tăng Ni chăm chú lắng nghe sự chia sẻ của giảng viên

 

Đại tá Vũ Minh Đức đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “diễn biến hoà bình”; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng An ninh trong tình hình mới, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

 

Thượng toạ Thích Giác Vũ, Uỷ viên Thường trực, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu cảm ơn

 

Ông nhận định thời gian gần đây tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tồn tại những nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định chủ quyền của các quốc gia, dân tộc. Đối với Việt Nam, các thế lực thù dịch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và quyết liệt hơn; chúng tăng cường chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa; đó là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh Quốc gia, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Do đó, trong những năm qua, công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh của tỉnh nhà luôn được đề cao. Nhờ sự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh thường xuyên cho mọi giai tầng trong xã hội, đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Điều này góp phần tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

 

Các đại biểu cùng nhau chia sẻ về kiến thức Quốc phòng và An ninh

 

Điều Ngự Tử

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin