Chi tiết tin tức

Hoà Thượng Chetsang Rinpoche hoằng pháp tại Việt Nam

19:23:00 - 26/08/2015
(PGNĐ) -  Ngày 26/8/2015, Đại lão Hoà thượng Chetsang Rinpoche, Sư tổ của dòng Drikung Kagyu (Phật giáo Tạng truyền) sẽ có mặt tại TpHCM, để thực hiện chuyến hoằng pháp kéo dài 14 ngày tại TPHCM và Hà Nội.

Drikung Kagyu là một trong các dòng truyền thừa không gián đoạn của Phật giáo Tạng truyền hay còn gọi là Mật tông, do Đạo sư tâm linh vĩ đại Kyobpa Jigten Sumgon sáng lập hơn 850 năm trước. Đây là dòng phái được truyền trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật nguyên thủy Kim Cương Trì (Vajradhara).

Đức Kyobpa Jigten Sumgon theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, là hiện thân của Bồ Tát Long Thọ. Ngài đã nhận lãnh toàn bộ giáo lý, khẩu truyền bí mật, những giảng dạy và nhập môn, và những gia trì chứng ngộ của Phật pháp..và đạt đến Bồ Tát thập địa. 

Khi Ngài nhập diệt, tất cả những năng lực, gia trì và giáo lý giác ngộ này được truyền xuống qua những Đạo sư tâm linh vĩ đại tới các vị hộ trì dòng truyền thừa thứ 37 và 36 hiện tại là Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche và Đức Drikung Kyabgon Chungtsang.

Trong số các đệ tử của ngài, Đức Jigten Sumgon đã tiên tri nhiều lần: “Trong tương lai, giáo lý của ta sẽ phát triển nhờ hai Bồ Tát như mặt trời và mặt trăng bởi lòng bi mẫn và trí tuệ của họ.” Đức Chetsang Rinpoche như mặt trời, ngài là hiện thân của Bổn Tôn bi mẫn Quán Thế Âm. Đức Chungtsang Rinpoche như mặt trăng, là hiện thân của Bổn Tôn trí tuệ Văn Thù.

Trong chuyến hoằng pháp lần này, ngoài các bài giảng về giáo lý, về lịch sử Phật giáo Tây Tạng và Thiền tông. Đức Chetsang Rinpoche sẽ trao truyền các giáo pháp nổi danh của dòng Drikung là Mahamudra (Đại thủ ấn), Phowa (Chyển di Thần thức) và Pháp tu A Di Đà.

Ngài cũng có buổi pháp đàm Quan kiến của Phật giáo về lợi nhuận đích thực trong kinh doanh, dành cho doanh nhân.

 

CTV

Nguồn: PTVN

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin