Chi tiết tin tức

Chư Tăng Ni, Phật Tử tỉnh Lâm Đồng có đôi lời góp ý về việc xử lý ĐĐ Thích Giác Nhàn‏

10:59:00 - 22/12/2014
(PGNĐ) -  Kính gửi ban biên tập Phật Giáo Việt Nam!  Đại diện cho Tăng Ni, Phật Tử tỉnh Lâm Đồng.  Chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh nhà có lên Tịnh Thất Quan Âm để gặp Thầy Giác Nhàn, nhưng được biết Thầy đang tịnh tu không tiếp khách. Chư Tăng Ni và Phật tử có mời Ban Điều Hành Tịnh Thất Quan Âm ngồi lại với nhau để thảo luận về việc này. Ban Điều Hành nói rằng: “Vì không có sự chỉ định của Thầy chúng con, nên chúng con không dám tham dự vào việc này”. Sau đó chư Tăng Ni Phật tử có trở về lại ngồi với nhau nhận định trung thực khách quan trong sự diễn biến gần ba tháng qua về vụ việc của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng giải quyết đơn khiếu nại của cô Lê Thị Ngọc Lựu và Công Văn của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bến Tre.
 

Vừa qua toàn thể Tăng Ni và Phật tử toàn thế giới gần hai tháng từ tháng 10 đến nay, đã xôn xao về vụ việc của Thầy Giác Nhàn, Tăng Ni Phật tử chúng con rất đau lòng về vụ việc này. Tăng Ni có quyền được tu và có quyền được nói lên sự thật, để Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng xem xét lại việc xử lý Thầy Giác Nhàn có đúng hay là cố tình có ý riêng không thích đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm mà giải quyết như vậy. Tăng Ni Phật tử đang ưu tư băn khoăn sống dưới sự quản lý của Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng không biết có được an ổn yên tâm tu tập, hay phải thấp thỏm lo âu không biết tương lai sẽ xãy ra việc gì đối với mình. Nên cũng rất mong các đơn vị truyền thông đăng lên những nhận định khách quan này để sự việc được sáng tỏ. Không để những việc thật đáng tiếc lại xảy ra nữa cho Tăng, Ni, Phật Tử cũng là góp phần đem lại mạng mạch của Phật Pháp được trường tồn lâu dài. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát  

 

       
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng

Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Đức Trọng

 
   

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG NHẬN ĐỊNH TRUNG THỰC,

KHÁCH QUAN VỀ BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO TỈNH LÂM ĐỒNG

VÀ VỤ VIỆC ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN

 

    Kính gởi:     Chư Tôn Giáo Phẩm, Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni

                   Ban Trị Sự Trung Ương

                   Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng

                   Chính Quyền Công An Các Ban Ngành

                   Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Đức Trọng  

                   Tịnh Thất Quan Âm - Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng

                   Toàn Thể Chư Vị Phật Tử

Chúng con là Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh Lâm Đồng, hôm nay có đôi lời góp ý về việc Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng kỷ luật Đại Đức Thích Giác Nhàn vừa qua tại tỉnh nhà. Đây là lời nhận định bằng tất cả tấm lòng tôn kính và chân tình nhất của chư Tăng Ni và Phật tử. Chúng con không dám nói chuyện đúng sai của Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng, hay nói chuyện lỗi lầm của Thầy Giác Nhàn. Mà đây là lời nói trung thực chứ không phải là đem việc của Thầy Giác Nhàn ra bàn cải đúng sai phải trái nữa, mọi thứ đã được phơi bày vì đã có quyết định của Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng đối với Thầy Giác Nhàn. Nếu chúng con có nhận định không đúng về phía Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng hay về việc của Thầy Giác Nhàn, chúng con xin sám hối.

Đây là sự góp ý của Tăng Ni Phật tử, để về sau Tăng Ni nếu có quay băng đĩa cũng phải cẩn thận chớ để những lỗi lầm giống như Thầy Giác Nhàn đã xãy ra, làm ảnh hưởng đến thanh danh người đã mất.

Vừa qua vào ngày 19-12-2014, các trang web đã đưa tin cho biết Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số: 318/QĐ/BTS. Quyết định ghi rõ: “Căn cứ tờ trình của Ban Pháp Chế BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, căn cứ kết luận Hội nghị phiên họp bất thường của ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ngày 19/11/2014, giải quyết văn thư số 40/VT- BTS, ngày 22/07/2014 của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre về việc ĐĐ.Thích Giác Nhàn có ý truyền đạt mê tín dị đoan liên quan đến cố TT.Thích Thiện Quang, nguyên viện chủ chùa Phổ Quang, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre”. HT.Thích Toàn Đức, thay mặt thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, vừa ký quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì của ĐĐ.Thích Giác Nhàn tại tịnh thất Quán Thế Âm - thôn Trung Hiệp - xã Hiệp An - huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 3 năm. Trong thời gian thi hành kỷ luật, ĐĐ.Thích Giác Nhàn chỉ được phép sinh hoạt, tu học và sám hối lỗi lầm của mình tại tịnh thất Quán Thế Âm. 

Chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh nhà có lên Tịnh Thất Quan Âm để gặp Thầy Giác Nhàn, nhưng được biết Thầy đang tịnh tu không tiếp khách. Chư Tăng Ni và Phật tử có mời Ban Điều Hành Tịnh Thất Quan Âm ngồi lại với nhau để thảo luận về việc này. Ban Điều Hành nói rằng: “Vì không có sự chỉ định của Thầy chúng con, nên chúng con không dám tham dự vào việc này”. Sau đó chư Tăng Ni Phật tử có trở về lại ngồi với nhau nhận định trung thực khách quan trong sự diễn biến gần ba tháng qua về vụ việc của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng giải quyết đơn khiếu nại của cô Lê Thị Ngọc Lựu và Công Văn của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bến Tre.

Vừa qua toàn thể Tăng Ni và Phật tử toàn thế giới gần hai tháng từ tháng 10 đến nay, đã xôn xao về vụ việc của Thầy Giác Nhàn, Tăng Ni Phật tử chúng con rất đau lòng về vụ việc này. Chúng con nghĩ rằng vụ việc này sẽ không xãy ra, nếu như Thầy Giác Nhàn không đi Canada? Tuy hai lần giấy mời của Ban Trị Sự Huyện Đức Trọng và một lần giấy mời của Ban Trị Sự Tỉnh Thầy vẫn không có mặt.

Về việc giấy mời Thầy Giác Nhàn có điều sai là khi ra khỏi nước không báo với Ban Trị Sự Huyện, đó là điều sai. Tuy nhiên, cũng có nhiều Thầy thỉnh thoảng đi nước ngoài không báo với địa phương. Chúng con cảm nhận là Ban Trị Sự Huyện Đức Trọng và Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng giải quyết về vụ việc của Thầy Giác Nhàn hơi vội vàng. Việc xem xét Thầy Giác Nhàn có đi nước ngoài hay không đối với hiện nay thì quá dễ dàng, chỉ đến cơ sở Tịnh Thất Quan Âm hỏi là biết ngay. Còn Ban Trị Sự chưa tin tưởng thì hỏi Công An ở địa phương và nhờ họ hỏi Công An cục xuất nhập cảnh thì biết ngay?

Chúng con cảm thấy rất đáng tiếc khi việc của Thầy Giác Nhàn và của GHPG Tỉnh Lâm Đồng để cho toàn thể Tăng Ni và Phật tử khắp nơi biết đến. Chúng con nói đáng tiếc là vì việc này không đáng vào đâu, chỉ là việc nhỏ mà làm cho toàn thế giới biết đến. Mong muốn của Ban Trị Sự Tỉnh Bến Tre là yêu cầu Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng chỉ giải quyết việc đơn thư khiếu nại của gia đình cô Lê Thị Ngọc Lựu về việc đĩa mồng 6 tết là đã nêu tên tuổi và danh tánh của cố Thượng Tọa Thích Thiện Quang - Trụ Trì chùa Phổ Quang ở Mỏ Cầy Bắc - Bến Tre. Việc này Thầy Giác Nhàn không cố ý xúc phạm cố Thượng Tọa Thiện Quang, Thầy Giác Nhàn chỉ thuật lại lời nói của cô Dung, nhưng việc nêu danh tánh người đã mất là không đúng.

Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng giao cho Ban Trị Sự huyện Đức Trọng, đó là đúng theo quy trình làm việc. Tuy nhiên Ban Trị Sự Huyện mời hai lần mà Thầy Giác Nhàn không có mặt vì đi nước ngoài. (Chúng con đã thấy trên mạng giấy của Cục Công An Xuất Nhập Cảnh xác nhận Thầy Giác Nhàn vắng mặt ở Việt Nam). Sau đó Ban Trị Sự Lâm Đồng đã quyết định mời Thầy Giác Nhàn và giao cho Ban Pháp Chế giải quyết việc này. Đúng ra Ban Trị Sự giao cho Ban Tăng Sự mới đúng, vì Ban Tăng Sự giải quyết việc nội bộ Tăng Ni, sau đó trình lên Ban Trị Sự để xem đúng sai. Theo như chúng con được biết là ngày giải quyết vụ việc của Thầy Thích Giác Nhàn là ngày cố Hoà Thượng Trưởng Ban Trị Sự thượng Pháp hạ Chiếu đang thị tịch. Thời điểm này đáng lẽ nên tạm gác tất cả mọi việc để tỏ lòng cung kính giác linh người quá cố, tuy nhiên Ban Trị Sự Tỉnh vẫn ra quyết định cho Ban Pháp Chế triệu tập cuộc họp. Không hiểu sao Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng quan tâm vụ việc của Thầy Giác Nhàn hơn là đám tang của Hòa Thượng Trưởng Ban?

Hôm đó Ban Pháp Chế mời rất nhiều thành phần bao gồm: Thầy Giác Nhàn, chư Tôn đức Tăng Ni, Ban Tôn Giáo Tỉnh và Công An Tỉnh (nhưng Thầy Giác Nhàn vắng mặt vì đang ở Canada). Việc giải quyết chỉ có đơn khiếu nại của Cô Ngọc Lựu, chúng con không hiểu sao Ban Pháp Chế lại mời Chư Ni, Ban Tôn Giáo và Công An? Lẽ dĩ nhiên, Ban Pháp Chế do Ban Trị Sư giao chủ trì cuộc họp thì muốn mời ai thì mời chúng con không dám can dự. Tuy nhiên vụ việc của Thầy Giác Nhàn có đáng nên mời Chư Ni, Ban Tôn Giáo và Công An không? Chẳng lẽ Ban Pháp Chế không giải quyết được việc này để trình lên Ban Trị Sự hay sao?

Tăng Ni Chúng Phật tử chúng con nghĩ rằng việc của Thầy Giác Nhàn chuyện đã rõ như ban ngày là Thầy đã quay đoạn phim nêu danh tánh của một vị Thượng Toạ đã mất, đây là điều sai trái hoàn toàn. Nói về việc hương linh nhập xác, không ai chắc chắn đó là hương linh của Thượng Toạ Thiện Quang hay là các hương linh khác giả mạo? Nếu Thầy Giác Nhàn có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên thì mới xác quyết được là hương linh nào? Nếu chưa có thần thông mà nói theo là không đúng. Về sau Thầy Giác Nhàn không nên phạm phải lỗi lầm như vậy nữa.

Nói về chuyện vong nhập thì việc này hầu như mọi người đều biết. Ngày nay chuyện hương linh nhập xác chúng ta cũng thấy quá nhiều. Như chuyện lạ thế kỷ 21 của Hoà Thượng Thích Giác Hạnh Trưởng Ban Hoằng Pháp ở Vũng Tàu hay giảng. Hơn nữa, Đức Phật dạy rằng: “Con người sau khi chết, nếu là đại thiện thì sanh lên cõi Trời, nếu là đại ác thì đọa xuống Địa Ngục, nếu có tu Tịnh nghiệp thì sanh về Cực Lạc, ngoài những trường hợp trên thì thần thức của người chết trong vòng 49 ngày được gọi là Thân Trung Ấm, đang chờ để tái sanh lại 1 thân khác”. Đức Phật đã nói điều đó, ngày nay khoa học cũng chứng minh được là sau khi chết có linh hồn, nhiều nhà ngoại cảm ở Việt Nam cũng có nói về điều này và khắp nơi mọi người, mọi nhà đều biết là việc hương linh nhập vào thân là có thật. Cho nên trong nghi thức Phật Giáo có cầu siêu trong vòng 49 ngày v.v...Nếu nói là không có vong linh, vong linh nhập xác là mê tín? Vậy Tăng Ni Phật tử đi cúng đám cho các hương linh là mê tín luôn à? Vậy việc vong linh nhập xác không phải là mê tín dị đoan. Mê tín đưa vào vụ việc hương linh nhập xác là không phù hợp trong tình huống này!!!! Do đó việc của Thầy Giác Nhàn không thể nói là truyền bá mê tín dị đoan.

Truyền bá mê tín là gì? Cái gì gọi là mê tín, chúng con thiết nghĩ nhiều người đã hiểu lầm 2 từ mê tín. Mê tín phát xuất từ những luật lệ trong xã hội ngày xưa, nhưng lâu ngày rồi ý nghĩa của những luật lệ nầy bị quên lãng đi và người ta chỉ còn biết rằng “không được làm việc đó, nếu làm sẽ đem lại hậu quả xấu”Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khi có ai đó biểu hiện một niềm tin, một quan niệm, một sự sợ hãi hoặc ngưỡng mộ một cách vô căn cứ, vô lý thì ta thường bảo người đó là mê tín hoặc nói rộng ra là mê tín dị đoan.

Ví dụ như: “Một người chuẩn bị đi thi thì không dám ăn trứng hoặc ăn chuối vì sợ trứng tròn như điểm không, còn vỏ chuối thì có thể gây ra trượt. Một đôi lứa yêu nhau phải chia tay vì thầy bói phán là không hợp tuổi. Một người ra ngõ gặp phụ nữ liền hủy bỏ cả chuyến đi v.v...” Có thể nói, có rất nhiều hành vi được xuất phát từ những niềm tin phi lý như vậy gọi là mê tín dị đoan.

Chúng con không hiểu sao việc của Thầy Giác Nhàn đến hôm nay mới có quyết định tạm ngưng trụ trì 3 năm? Không biết Thầy Giác Nhàn vi phạm điều nào mà bị xử lý như vậy? Theo Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương, Chương XI, Điều 51: “Căn cứ điều 45 và điều 46, chương X Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy định các biện pháp kỷ luật (cử tội) đối với những thành viên Tăng, Ni có hành vi làm tổn thương đến thanh danh và đường lối hoạt động của Giáo hội.

          Tăng, Ni có hành vi làm tổn thương đến thanh danh và đường lối hoạt động của Giáo Hội, Ban Thường Trực Ban Trị Sự Phật giáo cấp Tỉnh có trách nhiệm thẩm tra mức độ phạm lỗi nặng hay nhẹ để xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

          - Chỉ đạo cho Ban Đại Diện Phật giáo cấp Huyện tiến hành phê bình, kiểm điểm trên cơ sở tinh thần đoàn kết hòa hợp, chân tình xây dựng, giúp người có lỗi thấy được lỗi lầm, thành thật nhận lỗi và quyết tâm khắc phục, sửa chửa lỗi lầm đã phạm.

          - Cần kiên trì tiến hành từng bước, lần thứ nhất: Phê bình, kiểm điểm trước Ban Đại diện Phật giáo cấp Huyện. Sau thời gian tối đa 6 tháng, nếu người có lỗi chưa chuyển biến tốt, tiến hành lần thứ hai: Phê bình kiểm điểm trước toàn thể Tăng, Ni trong Quận, Huyện, Thị xã và Thành phố thuộc Tỉnh.” v.v...

          Chúng con không biết Thầy Giác Nhàn bị phạt 3 năm là dựa theo quy định nào của Giáo Hội Trung Ương, đáng lẽ chỉ có phạt sám hối 6 tháng theo đúng Nội Quy Ban Tăng Sự.

          Chúng con ngưỡng mong Ban Trị Sự minh xét việc này? Vì Tăng Ni chúng con còn sống trong nguồn máy của Giáo Hội và được Giáo Hội quản lý chở che đùm bọc. Khi chúng con có sai thì Giáo Hội nhắc nhở chỉ bày trong tinh thần lục hoà kính, thì chúng con mới tâm phục khẩu phục. Chúng con rất thắc mắc vì sao Thầy Giác Nhàn đã xin sám hối và đưa cả Hòa Thượng Thích Quảng Hiển lên gặp các vị Trong Ban Trị Sự để sám hối rồi. Hòa Thượng có lời yêu cầu: “Thôi các Thầy tha thứ cho Thầy Giác Nhàn một lần đi vì đây là lần đầu tiên, tôi thấy Thầy Giác Nhàn còn trẻ nông nỗi lỡ phạm sai lầm mong quý Thầy cho Thầy Giác Nhàn một cơ hội. Tôi với cương vị là một vị Y Chỉ Sư, mũi dại thì lái phải mang, tôi xin chịu một phần trách nhiệm”.Chúng con được biết Hoà Thượng Quảng Hiển cư xử rất chân thành với Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng, Hòa Thượng đã cùng Thầy Giác Nhàn đi khắp nơi để xin sám hối. Thật đáng tiếc là HT.Quảng Hiển không gặp được HT.Thích Toàn Đức, chỉ gặp được HT.Thích Minh Chiếu - Trưởng Ban Tăng Sự Tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban Trị Sự Huyện Đức Trọng. Chắc HT.Thích Minh Chiếu có trình lại với HT.Thích Toàn Đức và với Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng. Nhưng không hiểu vì sao Ban Trị Sự và Ban Pháp Chế lại không chấp nhận lời sám hối của Thầy Giác Nhàn.

Chúng con được biết khi Thầy Giác Nhàn về Việt Nam có viết Đơn Thỉnh Nguyện và gởi giấy xác nhận vắng mặt của Công An Cục Xuất Nhập Cảnh lên Giáo Hội, nhưng hai lần họp ngày 27-9 âm lịch và ngày 4-10 âm lịch Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng vẫn không mời Thầy Giác Nhàn lên họp? Chúng con nghĩ rằng chắc là do Trưởng Ban Pháp Chế TT.Thích Tâm Vị nói rằng do Thầy Giác Nhàn chống đối Giáo Hội và bất tuân Giáo Hội, cho nên không mời Thầy Giác Nhàn lên họp. Nếu mà như vậy thì chắc Tăng Ni chúng con không dám đi ra nước ngoài để giảng Pháp hoặc đi Phật sự. Vì đi ra nước ngoài khi chúng con có sự cố gì về không kịp, chắc chúng con cũng bị mang tiếng chống đối và bất tuân Giáo Hội.

Theo như Tăng Ni chúng con được biết, Ban Pháp Chế đã đưa lên các trang mạng Biên Bản Cuộc Họp Bất Thường, trong khi Ban Trị Sự Tỉnh không giải quyết Biên Bản đó vì không có người khiếu nại và không có chứng cớ là ĐĐ.Thích Giác Nhàn phạm những lỗi đó? Mặt khác theo như tinh thần cuộc họp ngày 25-9-2014, Ban Pháp Chế theo sự chỉ đạo của Ban Trị Sự là chỉ giải quyết nội dung công văn của Ban Trị Sự Bến Tre, vì sao lại đem những chuyện khác vào để giải quyết? Như Thầy Thích Linh Toàn vu khống nói Thầy Giác Nhàn đưa người vào Phòng Vãng Sanh ép bức tử, bỏ Phật Thích Ca xuống chỉ thờ Phật A Di Đà v.v...Ni Trưởng Thích Nữ Thông Hoàng cũng nói Ni Trưởng có một đệ tử cũng bị ép bức tử v.v...

Ôi! Sao Tăng Ni Phật tử chúng con cảm thấy rất xót xa cho những lời nói trên của chư Tôn đức Tăng Ni. Chúng con không bên vực Thầy Giác Nhàn, nhưng chúng con cảm thấy rất đau lòng, vì Tịnh Thất Quan Âm là cơ sở của Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng, được Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng quản lý. Đó là cơ sở của Giáo Hội, Thầy Giác Nhàn là người của Giáo Hội được phân công bổ nhiệm về trụ trì. Vậy chẳng lẽ Cơ Sở nào trong tỉnh Lâm Đồng hoặc các Thầy trụ trì có gì sai trái chắc là Ban Trị Sự cũng sẽ tuyên truyền giống như Thầy Giác Nhàn hay sao? Hay là chỉ riêng cơ sở Tịnh Thất Quan Âm và Thầy Giác Nhàn bị tuyên truyền, còn các ban nghành như Ban Pháp Chế và các chùa khác lại không? Chúng con thật sự rất ưu tư về việc này. Nếu các Thầy nói xấu các Thầy, các chùa nói xấu các chùa, đó là việc cá nhân ganh tỵ với nhau chúng con không dám can dự vô. Nhưng đây là là Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng đại diện cho toàn thể Tăng Ni Phật tử xử lý công việc nghiêm minh việc gì đúng ra đúng, việc gì sai ra sai, không nên thiên vị vì Tăng Ni chúng con còn ở trong tỉnh Lâm Đồng nên chúng con có những nỗi ưu tư nầy.

   Hơn nữa chúng con được biết trên mạng có đăng Thư Mời Thầy Giác Nhàn của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng ngày 28-11-2014 lên gặp Thường Trực Ban Trị Sự. Theo như bài viết của Ban Điều Hành Tịnh Thất Quan Âm (đăng trên website voluongtho.vn“Thông Tin Chính Xác Về ĐĐ.Thích Giác Nhàn” là Thầy Giác Nhàn đã gặp Ban Trị Sự xin sám hối và gởi Đơn Xin Sám Hối với Ban Trị Sự. Nhưng khi đài An Viên phỏng vấn HT.Thích Toàn Đức có hỏi Hòa Thượng rằng: “Về việc Thầy Giác Nhàn gởi Đơn Xin Sám Hối Ban Trị Sự Nhận được chưa?” Hoà Thượng nói: “Chưa”. Vậy ai là người nói sai sự thật? Rõ ràng là có Đơn Xin Sám Hối được đưa lên mạng cho khắp thế giới xem, thì có lý nào Thầy Giác Nhàn không đưa cho Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng. Vậy sao Hòa Thượng không hỏi Thư Ký trong văn phòng đã nhận được Đơn Xin Sám Hối chưa? Chúng con không hiểu Hòa Thượng Thích Toàn Đức trả lời như vậy là ý gì? Chúng con thiết nghĩ Ngài chuẩn bị nhận chức quyền Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng thì mỗi lời nói phải thận trọng và nói ra điều gi phải để cho mọi Tăng Ni Phật tử kính trọng và tin tưởng.

Hoà Thượng còn nói: “Trong phiên hợp có 13 vị trong cuộc họp giải quyết về việc của Thầy Giác Nhàn, thì 10 vị quyết định tạm ngưng chức vị trụ trì 3 năm, có 3 vị không đồng ý. Tuy nhiên số ít phải phục tùng số đông (đa số thắng thiểu số)”. Ba vị không chấp nhận việc tạm ngưng trụ trì 3 năm đó là: HT.Thích Minh Chiếu – Trưởng Ban Tăng Sự tỉnh Lâm Đồng – Trưởng Ban Trị Sự huyện Đức Trọng, TT.Thích Viên Thanh – Trưởng Ban Trị Sự TP.Đà Lạt, TT.Thích Không Trú – Phó Ban Trị Sự Tỉnh kiêm Chánh Thư Ký. Vậy cho Tăng Ni chúng con hỏi là Ban Trị Sự giải quyết công việc là dựa trên số đông áp đặt số ít hay là dựa trên NỘI QUY CỦA BAN TĂNG SỰ? Nếu dựa trên số đa số mà không căn cứ Nội Quy Ban Tăng Sự thì Nội Quy Ban Tăng Sự của Giáo Hội Phật Giáo Trung Ương trình lên Chính phủ Nhà Nước duyệt để làm gì?

Theo Nội Quy Ban Tăng Sự, khi buộc tội của một vị Tăng thì phải xem lại Công và Tội coi có thể châm chước hay không. Nêu Công như Chương XI, Điều 54: “Các thành viên Tăng, Ni của Giáo hội có nhiều công đức đối với Đạo pháp và Giáo hội, có thành tích đối với Đất nước và Xã hội thì sẽ được Giáo hội tuyên dương và tặng Bằng tuyên dương công đức, hoặc Bằng công đức theo điều 44, điều 45 chương X Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.” Cái công của Thầy Giác Nhàn giáo hóa rất nhiều Phật tử, khiến họ sữa đổi lỗi lầm, phát tâm ăn chay niệm Phật. Rất nhiều người khắp nơi trên Thế Giới cũng như ở Việt Nam họ rất quý kính ĐĐ.Thích Giác Nhàn, vì nhờ Thầy mà cuộc đời của họ mới cảm thấy được sự an lạc và vui vẻ, nhờ Thầy mà họ biết đến Phật pháp, biết niệm Phật và không còn làm điều ác. Nhờ có Thầy mà họ không còn tuyệt vọng khổ đau nữa, và nhờ có Thầy mà cuộc sống của nhiều người đang được cải thiện, tâm tính của họ thay đổi từ từ tốt đẹp hơn, đây là điều tốt cho xã hội, vì sao Ban Trị Sự không tuyên dương.

Ngược lại trong Biên Bản Cuộc Họp Bất Thường của Ban Pháp Chế toàn là buộc tội. Gán tội như: Cổng Tam Quan không có chữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đưa người vào Phòng Vãng Sanh ép bức tử, phạm giới Baladi v.v... Đây là cố tình vu khống Thầy Giác Nhàn bởi vì Thầy Giác Nhàn đâu có làm những điều đó, chúng con không hiểu sao Ban Trị Sự không giải quyết về việc làm sai trái của Trưởng Ban Pháp Chế TT.Thích Tâm Vị là đưa Biên Bản Cuộc Họp Bất Thường ngày 25-9 lên mạng? Đây là việc làm cố tình của Ban Pháp Chế hủy hoại cơ sở thờ tự và thanh danh Thầy Giác Nhàn, vì trong Biên Bản có nhiều điều buộc tội không có chứng cứ làm Tăng Ni Phật tử chúng con không thể chấp nhận được. Thế mà Ban Trị Sự vẫn không có biện pháp gì xử lý Ban Pháp Chế và những Tăng Ni vu khống Thầy Giác Nhàn. Tăng Ni Phật Tử chúng con vẫn chưa đồng tình về việc này. Việc Ban Pháp Chế vu khống mà không bị xử tội, trong khi đó việc của Thầy Giác Nhàn chỉ là phạm lỗi nêu danh tánh cố TT.Thích Thiện Quang nhưng Giáo Hội chưa nhắc nhở lần nào, mà bị đình chỉ chức vụ trụ trì trong 3 năm. Thật là rất bất công, HT.Thích Toàn Đức Ngài mới lên chức quyền Trưởng Ban Trị Sự mà xử lý mọi việc không có công bằng, làm Tăng Ni chúng con cảm thấy rất xót xa.

Vậy về sau Ban Pháp Chế cứ tiếp tục xử lý sai như vậy chúng con cũng phải lặng im hay sao? Tăng Ni Phật Tử chúng con cần sự giải quyết công bằng trung thực của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng. Chúng con vẫn biết Quý Ôn và Ban Trị Sự nghe những sự thật này Quý Ngài chắc không bằng lòng đâu. Vì Ban Trị Sự cứ nghĩ làm việc này do số đông quyết định là đúng. Nhưng giải quyết và quyết định một sự việc phải căn cứ trên NỘI QUY CỦA BAN TĂNG SỰ.

Về việc đài An Viên có phóng vấn HT.Thích Toàn Đức quyền Trưởng Ban Trị Sự: “Trong thời gian 3 năm Thầy Giác Nhàn có được ra ngoài tỉnh thuyết pháp không?” Hoà Thượng trả lời: “Trong thời gian 3 năm tạm ngưng trụ trì Thầy Giác Nhàn ở Tại Tịnh Thất Quan Âm quản lý và không được ra ngoài tỉnh thuyết pháp”. Kính bạch Hòa Thượng việc Thầy Giác Nhàn không được đi ra ngoài tỉnh thuyết giảng đó là do ý riêng của Hoà Thường hay là do quy định của Nội Quy Ban Tăng Sự? Nếu là nội quy của Ban Tăng Sự thì Thầy Giác Nhàn phải chấp hành. Còn theo ý riêng của Hòa Thượng thì phải xem xét lại. Vì một lời của Hòa Thượng quyền Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh có trọng lượng lắm.

Theo như Tăng Ni chúng con được biết việc chính của Tăng Ni là hoằng pháp (Hoằng pháp vị gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài), việc của Thầy Giác Nhàn đâu đến nỗi phải cấm Thầy giảng, Hoà Thượng Ngài không biết quyết định như vậy là đoạn dòng huệ mạng của Phật hay sao? Từ trước đến nay những đĩa giảng của Thầy Giác Nhàn độ rất nhiều người, giờ chỉ có 1 lỗi lầm mà cấm đi giảng, cái nhân quả này Ngài gánh không nỗi đâu, đáng lẽ Ngài nên cảm thông cho sự lỗi lầm của Thầy Giác Nhàn. Việc ra quyết định của Ngài mọi người đều biết Ngài vì ghen ghét nên xử lý thẳng tay như vậy. Hòa Thượng Ngài tự nghĩ xem đúng hay không? Lúc cố Hòa Thượng Pháp Chiếu còn làm Trưởng Ban Trị Sự thì không có gì, khi Ngài vừa lên thì lộn xộn rối rắm ngay.

Ngài nói trên đài An Viên đưa ra công chúng như vậy ít nhiều gì Thầy Giác Nhàn sẽ không tự ái và trách Ngài? Vì Thầy Giác Nhàn cũng là Phàm Tăng mà? Nếu Thầy Giác Nhàn không biết nhẫn nhục vào đóng của tịnh tu sám hối, mà Thầy lên tiếng kêu gọi toàn thể Tăng Ni Phật Tử trong nước và ngoài nước việc Thầy bị xử oan. Lúc đó mọi người đứng lên chống đối Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng làm việc không công minh, chắc là những người ngưỡng mộ Thầy Giác Nhàn sẽ ùa theo lên tiếng chống đối thì gây bạo loạn. Nếu Thầy Giác Nhàn làm như vậy, Tăng Ni Phật tử chúng con nghĩ sẽ có cuộc bạo động sôi nổi dữ dội tại Tỉnh lâm Đồng.

Thầy Giác Nhàn cũng có sai, nhưng chúng con tự hỏi sao Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng chưa một lần nhắc nhở mà lại đưa ra khung hình phạt tạm ngưng trụ trì 3 năm. Trong khi đó Ban Pháp Chế đưa Biên Bản cho Dương Như Tâm đăng bài bình luận lên trang mạng lại không bị gì? Sau khi đọc những lời bình luận của tác giả Dương Như Tâm và những lời nói trong Biên Bản, chúng con cảm thấy rất nhiều điều chưa hợp lý là những lời lẽ buộc tội rất tùy ý, ác ý và không có dựa trên tinh thần xây dựng để giúp Phật pháp ngày càng hưng thịnh, giúp cho xã hội ngày càng hạnh phúc an lạc. Đạo Phật chúng ta lấy “từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, cho nên chúng ta phải suy xét kỹ để tránh khỏi hiểu lầm mà vô tình xúc phạm, vu khống 1 vị tu sĩ của Giáo Hội. Đây chỉ là Biên Bản họp nội bộ, chưa có công văn chính thức của Giáo Hội, chưa có sự đồng ý của Ban Trị Sự mà quý vị lại đưa lên mạng bàn luận cái này, chỉ trích cái nọ làm cho dư luận xôn xao, khiến nhiều người con Phật rất bối rối và hoang mang lo sợ, đây chính là phá hòa hợp Tăng, thật sự là tội lỗi vô cùng.

  Tăng Ni Phật Tử chúng con hôm nay lấy tất cả những thông tin trên Biên Bản của Ban Pháp Chế, lấy cái đĩa mùng 6 tết của Thầy Giác Nhàn, lấy những đoạn phỏng vấn của đài An Viên. Chúng con nói ra đây chắc ít nhiều gì cũng chạm tự ái Thầy Giác Nhàn, hoặc chạm tự ái Giáo Hội và Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng. Nhưng chúng con thấy quá đau lòng, vì việc này đáng lẽ giữa Ban Trị Sự Huyện hoặc Tỉnh để nội bộ giải quyết với nhau thì êm đẹp biết mấy, để hôm nay cả toàn thế giới biết đến. Đặc biệt đài An Viên là đài chuyên đưa tin tức Phật Giáo, được Nhà Nước công nhận mà lại đưa tin không tốt về Phật Giáo. Nếu Đài đưa tin đúng về việc Thầy Giác Nhàn truyền bá mê tín dị đoan. Vậy Phật Giáo chúng ta có nhiều Thầy cúng nói chuyện vong nhập như vậy là mê tín hết sao? Sao Đài không phỏng vấn việc Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng mời Thầy Giác Nhàn lên họp chỉ giải quyết việc đơn khiếu nại Bến Tre, còn Biên Bản Cuộc Họp của Ban Pháp Chế, Ban Trị Sự cố tình làm ngơ bao che lẫn nhau?

Theo như Tăng Ni Phật tử chúng tôi được biết cơ quan ngôn luận của Đài và Báo phải công minh, việc gì đúng nói đúng việc gì sai nói là sai. Mọi việc phải hỏi cho ra lẽ hết, chứ không nên thiên vị hỏi việc này mà không nói đến việc kia. Như vậy những bạn nghe Đài của quý vị về sau các vị phát thanh truyền hình không có được nhiều hưởng ứng, vì một lần mất tín là vạn lần mất tin. Theo như chúng tôi được biết, Đài An Viên đưa tin phỏng vấn TT.Thích Nhật Từ, theo như chúng tôi nhận định Thượng Tọa lập luận có phần đúng có phần sai. Nếu Thượng Tọa nói là không có Địa ngục, vậy Giáo Hội Phật Giáo chúng ta có công nhận kinh Vu Lan Bồn không? Chùa của TT.Thích Nhật Từ có tụng Kinh Vu Lan mà Ngài Mục Kiền Liên xuống Địa ngục cứu Mẹ không? Nếu không có Địa ngục vậy cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cho phép ngày rằm tháng bảy tụng Kinh Vu Lan là sai hết, vì đâu có Địa ngục đâu mà Ngài Mục Kiên Liên cứu Mẹ? Đây là điều Tăng Ni Phật tử trong nước và ngoài nước rất bất bình trước những nhận định của Thượng Tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Thượng Tọa còn nói Kinh Địa Tạng là không có thật, do người trung Quốc ngụy tạo ra. Vậy Cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là sai? Chẵng lẽ một vị cao tăng như Ngài không biết điều đó, để giờ đây Thượng Toạ Tiến Sĩ khua môi múa mép?

Hôm nay Tăng Ni Phật tử Tỉnh Lâm đồng chúng con có đôi lời, trước là sám hối với các vị Tôn túc trong Ban Trị Sự. Chúng con có những nhận định gì không phải đối với Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng kính mong quý Ngài từ bi hoan hỷ cho, vì mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi. Chúng con nóng lòng chờ đợi vụ việc của Thầy Giác Nhàn gần ba tháng hôm nay mới có kết quả chính thức của Ban Trị Sự. Chúng con là Tăng Ni có quyền được tu và có quyền được nói lên sự thật, để Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng xem xét lại việc xử lý Thầy Giác Nhàn có đúng hay là cố tình có ý riêng không thích đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm mà giải quyết như vậy. Tăng Ni Phật tử đang ưu tư băn khoăn sống dưới sự quản lý của Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng không biết có được an ổn yên tâm tu tập, hay phải thấp thỏm lo âu không biết tương lai sẽ xãy ra việc gì đối với họ. Ngay nơi Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Trưởng Ban Tăng Sự tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban Trị Sự huyện Đức Trọng vẫn bất bình và không bằng lòng lối giải quyết của Ban Trị Sự Lâm Đồng vì quyền quyết định tối cao của HT.Thích Toàn Đức là quyền Trưởng Ban Trị Sự nên không ai dám chống đối. Đây là việc đau lòng của Tăng Ni Phật tử khi thấy nội bộ của Ban Trị Sự làm việc không có hòa hợp thống nhất, thì Tăng Ni Phật tử Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng sẽ ra sao đây? Tăng Ni Phật tử tỉnh Lâm Đồng mong rằng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xem xét về việc của Ban Trị Sự Lâm Đồng xử lý việc của Thầy Giác Nhàn có đúng hay không? Tại sao Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng không giải quyết việc đưa Biên Bản Cuộc Họp Bất Thường lên trên mạng của Ban Pháp Chế? Trong khi đó Ban Trị Sự chưa giải quyết Biên Bản của Ban Pháp Chế. Đây là việc làm vượt quyền có ý bôi nhọ đối với cơ sở thờ tự Tịnh Thất Quan Âm và Thầy Thích Giác Nhàn. Trong Biên Bản đó có rất nhiều Tăng Ni vu khống Thầy Giác Nhàn, Ban Trị Sự biết điều đó là vô lý vì không đủ chứng cớ tại sao lại không xử lý Ban Pháp Chế và Tăng Ni vu khống?

Còn về phía Thầy Giác Nhàn đây là bài học ngàn vàng cho Thầy, khi lên công chúng nói chuyện Thầy phải hết sức cẩn ngôn. Tăng Ni Phật tử chúng tôi rất thích cái lối thuyết pháp của Thầy, nhưng lúc Thầy cao hứng phát ngôn phải cẩn thận, đừng để sự vụ này xãy ra lần nữa. Chúng tôi có nói điều gì làm phật lòng Thầy, mong Thầy hoan hỷ, vì đây là tình pháp lữ động viên nhau trên con đường hoằng pháp. Chúng tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy tu hành tinh tấn để giúp cho nhiều chúng sanh hơn.

Tăng Ni Phật tử chúng con ngồi lại bên nhau nói những chuyện đúng sai phải trải của Ban Trị Sự và Thầy Giác Nhàn chúng con nghĩ mình cũng sai, vì ngồi luận bàn chuyện đúng sai Phật không cho phép. Tuy nhiên chúng con còn là Phàm Tăng, Phàm Ni và phàm phu chúng con cũng mạo muội viết lên những lời chân tình bộc bạch này, nếu có gi sơ sót kính mong quý Ngài từ bi hoan hỷ cho.

Từ nay mãi mãi về sau, Tăng Ni Phật Tử chúng con mong rằng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Bến Tre, Giác Linh Thượng Tọa Thích Thiện Quang, Gia đình cô Ngọc Lựu, Tăng Ni Phật tử trong nước và ngoài nước không bàn luận việc này nữa, mọi việc cho nó trôi qua đi. Nếu chúng ta nằm trong hoàn cảnh của Giáo Hội, cũng như gia đình cô Ngọc Lựu và của Thầy Giác Nhàn, chắc là tâm trạng của chúng ta cũng rất mệt mỏi. Thôi quẳng gánh lo âu, mọi việc bỏ xuống, buông xả vạn duyên để tinh thần thanh thản. Cho nên Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có sống trong hiện tại là an lạc tối thượng.”

Cuối cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, trong nước cũng như ngoài nước pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thuyền Bát nhã đưa chúng con và chúng sanh vượt biển khổ trùng dương, đến bến bờ giác ngộ và giải thoát.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

                                                                   Tăng Ni Phật Tử Tỉnh Lâm Đồng kính ghi

                                                                                Lâm Đồng,  ngày 21 tháng 12 năm 2014

hoang phong (hoangphong2105@gmail.com)

Bình luận
 • Bởi: minh (24-12-2014 10:20:47 PM)

  Nho Ht tuyen luat su cu toi t giac nhan la ok,vay thoi co ji dau ma kho.
 • Bởi: Trọng Anh (08-04-2015 11:43:15 AM)

  Đừng có nghĩ minh giỏi mà như thế nhé! Người viết nên xem lại cách dùng từ của mình và nên ngẫm nghĩ kỹ về bản thân mình tôt chưa mà cư phê phán rồi phân bua hết cái này đến cái khác chứ.
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
 • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
 • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
 • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
 • Đôi dòng xúc cảm
 • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
 • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
 • Em nên đi tu hay lấy chồng?
 • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
 • Bình an giữa cuộc đời
 • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin