Chi tiết tin tức

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Tâm viên tịch

21:54:00 - 18/12/2019
(PGNĐ) -  Một bậc long tượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa thâu thần thị tịch!

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________

Hà Nội, ngày  18  tháng 12 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

– Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định;
– Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Lộc;
– Nguyên Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Lộc;
– Viện chủ Tổ đình Thiên Phúc – Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào 22 giờ 30 phút, ngày 17/12/2019 (tức ngày 22 tháng 11 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Thiên Phúc – Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

* Trụ thế:   104 năm

* Hạ lạp:      75 năm       

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào 14giờ 00, ngày 19/12/2019 (tức ngày 24 tháng 11 năm Kỷ Hợi).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Thiên Phúc – Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15giờ 00 ngày 19/12/2019 (tức ngày 24 tháng 11 năm Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm và cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp vào lúc 08giờ 00 phút ngày 22/12/2019 (tức ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Thiên Phúc – Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

               Nay Cáo Phó.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin